119. REGNI ¦ POLONIÆ ¦ MAGNIQUE…

119. REGNI ¦ POLONIÆ ¦ MAGNIQUE DUCATU9 ¦ LITHUANIÆ ¦ nove et exacta Tabula ¦ ad mentem STAROVOLSCII descripta ¦ à ¦ IOHANNE BAPT. HOMAN-NO ¦ Sac. Cæs. Mai. Geographo ¦ Norimbergæ.¦ Cum Privil. Sac. Cæs.Maj

119.	REGNI ¦ POLONIÆ ¦ MAGNIQUE DUCATU9 ¦ LITHUANIÆ ¦ nove et exacta Tabula ¦ ad mentem STAROVOLSCII descripta ¦ à ¦ IOHANNE BAPT. HOMAN-NO ¦ Sac. Cæs. Mai. Geographo ¦ Norimbergæ.¦ Cum Privil. Sac. Cæs.Maj
Norymberga 1707-1775

Adelbauer (Adelbaulneri) Ernst Johann (1677-1743).
Doppelmajero (Doppelmayr, Doppelmayer) Johan Gabriel (1671-1750)
Homann (Homanno) Jan (Johann) Chrzciciel (Baptist) (1663-1724)
Starowolski (Starovolsk) Szymon (1588-1656)

00063-04680-b 00063-04680-a

kala 1:4000000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Milliaria Germanica„, „Milliaria Polonica„.

Miedzioryt kolorowany, mapa polityczna

(Atlas Novus Terrarum Orbis Imperia… Opera Johannis Baptiste Homanni. Vol. I-IV Norimbergae 1725)

Johann Gabriel Doppelmayr (także Doppelmeier; urodzony 27 września 1677 w Norymberdze; † 1 grudnia 1750 ibid) był niemieckim astronomem. Doppelmayr urodził się w Norymberdze jako syn biznesmena. Po ukończeniu norymberskiego Aegidianum zapisał się na wydział prawa na Uniwersytecie w Altdorfie w 1696 roku. Wkrótce jednak przeniósł się na uniwersytet w Halle i poświęcił się wyłącznie matematyce i fizyce. Doppelmayr został później profesorem matematyki w Norymberdze. W 1710 r. Został dyrektorem Obserwatorium Eimmart w Norymberdze. W 1715 r. Został wybrany na członka Leopoldiny. W 1740 r. Został honorowym członkiem Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu. Jego najsłynniejszym dziełem jest Orędzie historyczne od Norymberskich Matematyków i Artystów, opublikowane w 1730 roku. Za życia był najbardziej znany jako matematyk. Opublikował ważne prace z zakresu nauk o instrumentach i przetłumaczył na język niemiecki kilka specjalistycznych książek.  Od 1728 roku wraz z  Johannem  Georgem  Puschnerem budował globusy ziemskie i niebieskie. W 1742 roku ukazał się jego Atlas Nowego Nieba, w którym wiedza astronomiczna jego czasów została podsumowana na wspaniałych mapach. Doppelmayer zmarł w 1750 r. W wyniku poważnego porażenia prądem elektrycznym z baterii butelek Leiden. Jego imieniem nazwano asteroidę (12622) Doppelmayr i dwie struktury na księżycowym kraterze Doppelmayer na Ziemi oraz układ rowków księżycowych Rimae Doppelmayer. Johann Ernd Adelbauer był drukarzem pracującym dla Hoamanna i Doppelmayera w Norymberdze.Opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. W herbie Polski i Litwy herb Wettinow (Saski). Szeroki napis LITHUANIÆ. Kartusz czarno-biały. Na odwrocie ołówkiem na SE: „Polska ¦ Homann”. Przywilej cesarski w kartuszu.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: plany, sygnatura, kółka
Hydrografia: Rzeki, jeziora, bagna
Nazewnictwo: hydrografia, województwa, prowincje, 2-st. osiedla,
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′
Ramka: zwykła
Format: r: 486×558, p: 494×570, a: 515×593

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00063-04680

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)