REGNI POLONIÆ MAGNIQUE DUCATU9 LITHUANIÆ Nove…

REGNI POLONIÆ MAGNIQUE DUCATU9 LITHUANIÆ Nove et exacta Tabula ad mentem STAROVOLCII descripta à IOHANNE BAPT. HOMANNO Sac. Caes. Mai. Geographo Norimbergæ.

REGNI  POLONIÆ  MAGNIQUE DUCATU9  LITHUANIÆ  Nove et exacta Tabula  ad mentem STAROVOLCII descripta  à  IOHANNE BAPT. HOMANNO  Sac. Caes. Mai. Geographo  Norimbergæ.
Norymberga 1707-1775

Homann (Homanno) Jan (Johann) Chrzciciel (Baptist) (1663-1724)
Starowolski (Starovolsk) Szymon (1588-1656)

00347-36842-b 00347-36842-a

Skala 1:4000000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Milliaria Germanica„, „Milliaria Polonica„.

Miedzioryt kolorowany, mapa polityczna

(Atlas Novus Terrarum Orbis Imperia… Opera Johannis Baptiste Homanni. Vol. I-IV Norimbergae 1725)

Opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. W herbie Polski i Litwy herb Wettinow (Saski). Szeroki napis LITHUANIÆ. Kartusz czarno-biały.

Rzeźba:                        kopczyki                      Osiedla:           plany, sygnatura, kółka

Hydrografia:     Rzeki, jeziora, bagna

Nazewnictwo:                                hydrografia, województwa, prowincje, 2-st. osiedla,

Współrzędne geograficzne:            opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′

Ramka:                                         zwykła

Format:                                        r: 487×557, p: ?x572, a: 512×611

Kolekcja:         Adam Heymowski

Nr katalogu CRP: 00347-36842