12. POLONIA ¦ PROPRIA, ¦ tanquam…

12. POLONIA ¦ PROPRIA, ¦ tanquam ¦ REGNI PO-LONICI ¦ Provincia primaria, ¦ in ¦ POLONIAM MA-IOREM ¦ sive ¦ inferiorem atque ¦ MINOREM ¦ sive supe-riorem divisa, ut et ¦ in suos ¦ PALATINATUS ¦ at que Dis-trictus ¦ subdivisa ¦ ex novissimis Subsidiis ad normam ¦ le-gitimæ Projectionis ¦ delineata, et in lucemtradita per ¦ HOMANNIANOS HEREDES ¦ 1772. ¦ C. P. S. C. M.

12.	POLONIA ¦ PROPRIA, ¦ tanquam ¦ REGNI PO-LONICI ¦ Provincia primaria, ¦ in ¦ POLONIAM MA-IOREM ¦ sive ¦ inferiorem atque ¦ MINOREM ¦ sive supe-riorem divisa, ut et ¦ in suos ¦ PALATINATUS ¦ at que Dis-trictus ¦ subdivisa ¦ ex novissimis Subsidiis ad normam ¦ le-gitimæ Projectionis ¦ delineata, et in lucemtradita per ¦ HOMANNIANOS HEREDES ¦ 1772. ¦ C. P. S. C. M.
Norymberga 1707-1775

Homann (Homanno) Jan (Johann) Chrzciciel (Baptist) (1663-1724)
Starowolski (Starovolsk) Szymon (1588-1656)

00347-36842-b 00347-36842-a

Skala 1:800000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „SCALA MILLIARIUM”, „Milliaria Germanica 15 in uno gradu.„, „MILLIARIA pOLONICA 20 IN UNO GRADU„.

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna,

Atlas Europae. T. II Norymbergae 1729-1772 Homanniani Heredes.

Jako spadkobiercy słynnego wydawnictwa Homanna działali w latach 1730-1813 następujący kartografowie: Franz Johan Michall (1730), Ebersperger J. G. (1730), Gregory J. G., Doppelmeyer J. Halmer, Lowitz, Hase, and Mayer Tobias Johann (1813), Fembo Christoph, Bowles T. (po 1813). Mapa Wielkopolski i części Małopolski wydana w Norymberdze po pierwszym rozbiorze Polski. Na SW między ramkami: „Longitudo.„, „Longitudo„. Opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Na SE legenda: „SIGNORUM EXPLICATO”, „Vrbs celebres„, „Civitates„, „Oppida„, „Castra„, „Monasteria„, „Pagi„. Na  odwrocie na NE ołówkiem: „M(155), na SE „Homann 1772 ¦ 41Ľ x 48˝ cms”, „Zabór Pruski 1772”

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: plany, sygnatura, kółka
Hydrografia: Rzeki, jeziora, bagna
Nazewnictwo: hydrografia, województwa, prowincje, 2-st. osiedla,
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′
Ramka: zwykła
Format: r: 487×557, p: ?x572, a: 512×611

Kolekcja: Adam Heymowski

Nr katalogu CRP: 00347-36842

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)