REGNI POLONIÆ, MAGNI DUCATUS LITHUANIÆ COETERARUMQ3…

REGNI POLONIÆ, MAGNI DUCATUS LITHUANIÆ COETERARUMQ3 REGNI POLONIÆ SUBDITARUM REGIONUM TABULA; In Omanes suos Ducatus. Palatinatus &c. divisa et in locum edita a CARLO ALLARD Amstelo Batalo Cum Privilegio Ordinum Hollandiae et Wes

REGNI POLONIÆ, MAGNI DUCATUS LITHUANIÆ COETERARUMQ3 REGNI POLONIÆ SUBDITARUM REGIONUM TABULA; In Omanes suos Ducatus. Palatinatus &c. divisa et in locum edita a CARLO ALLARD Amstelo Batalo Cum Privilegio Ordinum Hollandiae et Wes
Amsterdam 1696

Allard (Allardt) Carlo (Karol, Carolus) (1648-1709)

00087-04926-b 00087-04926-a

Skala 1:3200000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Milliaria Polonica magna sive germanica communia in uno Gradu.”, „Milliaria Polonica Communia sive Gallica Magna 20 in uno Gradu.

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna

Atlas Minor, Seun Universi Terrarum Orbis Geographiam Compendium.

3 kartusze połączone bardzo ozdobne: tytułowy, skalowy, legenda. Legenda: „Sic notur”, „Urbes Celebres, Urbes Minores, Oppida et Pagi, Archiepiscopatus, Episcopatum Academæ, Palatinatus, Castellaniæ, Areas Ruinaæ, Fedinæ, Pagi Tartarorum, Kaybiorum, Limites Generales JunisPolonici, Limites Speciales Poloniæ Maiorem et Minorem, Limites regionum Special Bonistenis Transtrius &„. Pod kartuszem tytułowym: „Ph. Tideman del. G.v. Gunven focit”. Wszystkie kartusze na E. Na E poza ramką: „15 horae 30„, „16 horae„, „16 horae 30„, „17 horae„, „17 horae 30„, „18 horae„. Na W: „Pars Septimis Climatis cujus Longissimus Continet 15 horas 30 minuta„, „Clima Octavum cujus dies continet 16 horas„, „Clima nonum cujus diesLongissimus continet 16 horas 30 minuta„, „Clima decimmum cujus dies Longissimus continet 17horas„, „Clima undecimmum cujus Longissimus Continet 17 horas 30 minuta„, „Pars duodecimi cujus Longissimus continet 18 horas„. Na odwrocie ołówkiem na NE: „M2”, na SE: „Allard Carol / 50×58 3/4cms”.

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura 5-cio stopniowa

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna

Komunikacja:  przeprawy wodne

Odwzorowanie:  stożkowe

Siatka:  geograficzna

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje, 2-st. osiedla..

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′.

Ramka:  zwykła

Format:  r: 499×590, p: 510×605, a: 546×648

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00087-04926