89. REGNI ¦ POLONIÆ, ¦ MAGNI…

89. REGNI ¦ POLONIÆ, ¦ MAGNI DUCATUS ¦ LITHUANIÆ COETERARUMQ3 REGNI POLONIÆ ¦ SUBDITARUM REGIONUM ¦ TABULA; ¦ In Omanes suos Ducatus. ¦ Palatinatus &c. divisa ¦ et in locum edita ¦ a ¦ CARLO ALLARD ¦ Amstelo Batalo ¦ Cum Privilegio Ordi-num ¦ Hollandiae et Westfr.

89.	REGNI ¦ POLONIÆ, ¦ MAGNI DUCATUS ¦ LITHUANIÆ COETERARUMQ3 REGNI POLONIÆ ¦ SUBDITARUM REGIONUM ¦ TABULA; ¦ In Omanes suos Ducatus. ¦ Palatinatus &c. divisa ¦ et in locum edita ¦ a ¦ CARLO ALLARD ¦ Amstelo Batalo ¦ Cum Privilegio Ordi-num ¦ Hollandiae et Westfr.
Amsterdam 1696

Allard (Allardt) Carlo (Karol, Carolus) (1648-1709)

00087-04926-b 00087-04926-a

Skala 1:3200000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Milliaria Polonica magna sive germanica communia in uno Gradu.”, „Milliaria Polonica Communia sive Gallica Magna 20 in uno Gradu.

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna

Atlas Minor, Seun Universi Terrarum Orbis Geographiam Compendium.

3 kartusze połączone bardzo ozdobne: tytułowy, skalowy, legenda. Legenda: „Sic notur”, „Urbes Celebres, Urbes Minores, Oppida et Pagi, Archiepiscopatus, Episcopatum Academæ, Palatinatus, Castellaniæ, Areas Ruinaæ, Fedinæ, Pagi Tartarorum, Kaybiorum, Limites Generales JunisPolonici, Limites Speciales Poloniæ Maiorem et Minorem, Limites regionum Special Bonistenis Transtrius &„. Pod kartuszem tytułowym: „Ph. Tideman del. G.v. Gunven focit”. Wszystkie kartusze na E. Na E poza ramką: „15 horae 30„, „16 horae„, „16 horae 30„, „17 horae„, „17 horae 30„, „18 horae„. Na W: „Pars Septimis Climatis cujus Longissimus Continet 15 horas 30 minuta„, „Clima Octavum cujus dies continet 16 horas„, „Clima nonum cujus diesLongissimus continet 16 horas 30 minuta„, „Clima decimmum cujus dies Longissimus continet 17horas„, „Clima undecimmum cujus Longissimus Continet 17 horas 30 minuta„, „Pars duodecimi cujus Longissimus continet 18 horas„. Carel Allard (1648-1709) był holenderskim marszandem, kartografem i grawerem. W XVII wieku rodzina Allardów opublikowała różne mapy w Amsterdamie. Carel był synem mapmistrza i grawera Hugo Allarda. Wydaje się być nieco płodny i odnoszący sukcesy niż jego ojciec: wyprodukował w swoim życiu Atlas Minor z 1697 r. 1705 Atlas Major i kilka innych prac z grawerowanymi płytami, a także kontynuuje publikację z zasobów ojca. Przekazał swoje miedzioryty swojemu synowi Abrahamowi (1676-1725), zanim zbankrutował w 1706 roku.Na odwrocie ołówkiem na NE: „M2”, na SE: „Allard Carol / 50×58 3/4cms”.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura 5-cio stopniowa
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Komunikacja: przeprawy wodne
Odwzorowanie: stożkowe
Siatka: geograficzna
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, 2-st. osiedla..
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′.
Ramka: zwykła
Format: r: 499×590, p: 510×605, a: 546×648

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00087-04926

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)