QVARTA EVROPĘ TABVLA

QVARTA EVROPĘ TABVLA

QVARTA  EVROPĘ  TABVLA
Rzym 1507

Angelo del Jacobo (Angelus Jacobus Scarperia)
Beneventano (Beneventanus) Marco
Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)
Cotta Giovanni

00310-11496-b 00310-11496-a

Skala 1:3750000; skala przybliżona, brak podziałki

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa

In hoc operæ  hæc contine[n]tvr GEOGRAPHIA CL. PTHOLEMÆ Ia plurimis viris utrisq[ue] linguæ doctiss.  emendata: et cum Archetypo greco ab ipsis collata… Romæ Edibus Augusti MDVII kolofon: Explicit Planisphærium Ptholemæi recognitum diligentissime a Marco Beneventano Monacho Coelestinorum quod antea in multis etia[m] antiquis exemplaribus latinis coruptissimum repe-riebantur. Nec no[n] Claudii Ptholemæi a plurimis viris utrisq[ue] linguae doctiss. emendatu[m]; cum multis additionibus Romę Nouiter impressum per Bernardinum Vanetu[m] de Vitalibus. Expe(n)sis Eva[n]gelista Tosino Brixiano Bibliopola. Przywilej papieski: Imperante Julio II. Pont.  Max. Anno III Po[n]tificatus sui.Die. VIII. Septe[m]br. MDVII.

Mapa pochodzi z rzymskiej edycji Geografii… C. Ptolemeusza wydanej w 1507 roku, zawierającej 27 map „dawnych” i 6 map „nowych” opracował ją M. Beneventano na podstawie czwartej mapy „starej” z wcześniejszych opracowań Geografii… . Opisy na W poza ramką: „·milliaria · 32·½·”, „·vnvs·gradvs· lögitvdinis· valet· Millia:¦ ria·36·½·”, „·Mlliaria · 40·½ ·”, „·Milliaria · 43·”, na E poza ramką: „· NONVSDECIMVS · PARALELLVS · D5FFERT · AB EQVINOCTIALI · HORIS · 6 ·  · HABENS · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 18 ·”. „· OCTAVVsDECIMVS · PARALELLVS ·  · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 5½ ·  · HABENS ·  · MAXIMVM· DIEM · horarvm · 17½ ·”. „· SEPTIMVSDECIMVS · PARALELLVS ·  · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 5··  HABENS ·  · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 17 ·”. „· SEXTVSDECIMVS · PARALELLVS ·  · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 4½ ·  · HABENS ·  · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 16½ ·”. „· QVINTVSDECIMVS · PARALELLVS · ¦ · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 4 ·  · HABENS ·   · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 16 ·”. Lasy oznaczone sygnaturą obrazkową. Na odwrocie ołówkiem na SE: „2684”. Mapa Niemiec, wyobrażenie ptolemeuszowskie.

Rzeźba:             kopczyki               Osiedla:        kółka

Hydrografia:     rzeki, jeziora

Współrzędne geograficzne:           opisane między ramkami co 1°

Ramka:             zwykła

Format:             r:290/366xh=367, po konserwacji brak śladów płyt (mapa tłoczona z dwóch płyt), a: 426×566

Kolekcja:       Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00310-11496