Prusy

BORUSSIÆ ¦ REGNUM ¦ sub fortißimo Tutamine et justißimo Regimine ¦ Serenißimi ac Potentißimi Principis ¦ FREDERICI WILHELMI ¦ lætisimis incrementis efflorescens ¦ cum ad-jacentisb. Regionibus ¦ mappa Geographica

delineatum ¦ Cura et sumtibus ¦ MATTH. SEUTERI, SAC. cæS. MAJ. ¦ GEOGRAPHI. AUG.

Henneberger (Hennebergen) Kaspar (Gaspar) (1529-1600)

Seutter (Sutteri, Suttero) Matthias (Mattheao) (1678-1756)Augsburg 1740

00507-11840-a-ico00507-11840-b-ico

 

Skala 1:500000; skala przybliżona podziałki liniowe: "SCALæ", "Milliaria Germanica communia 15 in uno Gradu.", "Milliaria Galica quæ et Polonicasive Horæ itineris.", "Milliaria Italica sive Geometrica 60 in uno Gradu.".

Miedzioryt kolorowany, mapa administracyjna.

Atlas novus sive tabulae geographicae totius faciem... exhibentes... a Matthaeo Seuttero. Augustae Vindelicorum [Augsburg 1740]

Przeróbka mapy Prus Wschodnich K. Hennebergera wykonana przez M. Seuttera i zamieszczana w kilku wydaniach jego Atlasu Nowego. Na N ozdobny kartusz tytułowy z wizerunkiem księcia Prus Fryderyka Wilhelma. Wokół kartusza sceny: "Majestati et Custodiae". "Necessitati et Comodditati" oraz obraz bitwy morskiej w Zatoce Gdańskiej. Opisane strony świata: SEPTENTRIO, MERIDIES, ORIENS, OCCIDENS. Na SE róża wiatrów. Na NW karton Kantonu Neuchatel w Szwajcarii: "principa-tus neocomensiS ¦ seu ¦ NEUCHA-TEL ¦ ad ¦ BORUSSIæ REGNUM ¦ spectans", na NW legenda 6 elementów antropogeograficznych, na SW herb miasta Neuchatel: "Neuburg", opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens, róża wiatrów. Pod kartonem tekst: "Cum Gratia et Privil. S. R. I. Vicariatq. in Partibq Rheni, Sveviæ et Fur. Na odwrocie na NE ręcznie: "37 ¦ 52", na SE ołówkiem: "8792 ¦ 20.-"

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura 4-st., kółka

Hydrigrafia:  rzeki, jeziora, bagna

Siatka:  geograficzna

Odwzorowanie:  trapezoidalne

Nazewnictwo:  hydrografia, makroregiony, księstwa, państwa, prowincje, 3-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 4'.

Ramka:  zwykła, opisane pasy co 15' oraz słupy co 20'

Format:  r: 492x578, p: 506x588, a: 527x597

Kolekcja:  Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: Fax00507-11840