Prusy

PRUSSIA ¦ ACCURATE DESCRIPTA ¦ a Gasparo Henneberg ¦ Erlichensi.

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)

Hamersveldt Everard [Evert] Symosz van (1591-1653)

Henneberger (Hennebergen) Kaspar (Gaspar) (1529-1600)

Pitt Mosis (Mosio, Moses, Mosem, Mojżesz) (1632-1696)

Salomon Rogeri (Rogiers)

Swart Steven (Stephen, Stephan, Stephani) (XVII w.)Oxford 1680-1683

00183-05022-a-ico00183-05022-b-ico

 

Skala 1:300000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Milliaria parva, mediocria et magna."

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna.

The ¦ English ¦ Atlas. ¦ Volume II. ¦ CONTAINING A ¦ DESCRIPTION ¦ OF ¦ PRUSSIA. kolofon: OXFORD, ¦ Printed at the THEATER, for Joh. Jansonius a Waesberge, and Steven Swart, Booksellers ¦ in Amsterdam MDCLXXX.

Przeróbka mapy Prus G. Hennebergera zamieszczanej w atlasach Blaeu'a i Janssoniusa opracowana przez M. Pitta i zamieszczona w jego The English Atlas. Na SW kartusz (przywilej szlachecki): "Nobiliss.o ft tam prosapia ¦ generis quam meritis in ¦ Patriam honoratiß.o viro ¦ D.o Nicolao von Bodeck ¦ Consuli et Primario Judici in cele:¦berrimo totius Maris Baltic i Em¦porio, Vrbe Gedanensi: artium lite:¦rarumque fautori benevolentiß.o¦D.D.D. ¦ Joannes Janssonius." , na S w treści: "Seulpserunt Salomon Rogeri et E.S. Hamers-veldt.", na N w treści dwie legendy: "Rusnæ fluminis ostiarum nomina", "Caracterum Hvivs Tabulæ Eplicatio". Opisane strony świata: Septent., Meridies, Oriens, Occidens. Na odwrocie ołówkiem: "Prusy"

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygn. kółkowa 12-sto stopniowa

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Siatka: geograficzna

Odwzorowanie:            pseudowalcowe

Nazewnictwo:  hydrografia, makroregiony, prowincje osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 30', oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 2'

Ramka:  zwykła

Format:  r: 377x488, p: 383x493, a: 520x640

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00183-05022