Prusy

REGNI ¦ PRUSSIÆ ¦ et ¦ PRUSSIÆ POLONICÆ ¦ Corectissima Descriptio et Divisio ¦ Regni Scilicet in tres Circulos ¦ et Polonicæ in totidem Palatinatus ¦ cum Utriusq Subdivisione in Tractus minores ¦ Auctore F. DE WITT Amstelodami ¦ Cum Privilegio D. D. Ordin

Homann (Homanno) Jan (Johann) Chrzciciel (Baptist) (1663-1724)

Mortier Pierre (1661-1711)

Wit (Witt) Frederick (de) Fryderyk (1616-1698)Norymberga1662-1758


00504-11837-a-ico00504-11837-b-ico

 

Skala 1:500000; skala przybliżona podziałki liniowe: "Milliaria Germanica et Geometrica Communia, queæ ¦ simul Polonica et Prutenica Magna 15 in uno Gradu", "Milliaria Gallica Magno sive Horæ Itineris, quæ ¦ Polonica et Prutenica Communia 20 in uno Gradu"

Miedzioryt kolorowany, mapa polityczna.

Totius globi terraquei atlas... Vol. I-II. Nürmberg [1662-1758]

Mapa Prus F. de Witt'a kopiowana w wielu atlasach na przełomie XVII i XVIII wieku. Opisywana mapa, przeróbka wykonana przez P. Mortiera pochodzi z atlasu J. B. Homanna. F. de Witt, flamandzki kartograf i wydawca, założyciel oficyny de Witt'ów (1648), wydawał szereg atlasów holenderskich mistrzów i sam dla nich pracował. J. B. Homann, rytownik, geograf i sprzedawca map, członek Pruskiej Królewskiej Akademii Nauk. P. Mortier, amsterdamski sprzedawca map i wydawca. Na NW legenda 28 elementów antropogeograficznych i skrótów: "Sie Notatur...". Na N w treści mapy róża wiatrów. Poza ramką ołówkiem: "304", na S pod ramką ołówkiem: "3,10, 0 ¦ 304. ". NA odwrocie na SE ręcznie: "105. Regni Prussiae et Prussiae Polonicae ¦ descriptio . p . F. de Witt.", ołówkiem: "De Witt 1670".

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  plany, sygnatura, kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje, 3-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 30', oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 5'.

Ramka:  zwykła

Format:  r: 457x587, p: 466x597, a: 508x622

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00504-11837