Prusy

A Chart of Prussia and Corland from Rygshead to Der Winda

Goos Pieter (ca. 1616-1675)

Wit (Witt) Frederick (de) Fryderyk (1616-1698)Amsterdam (1658)

00185-05024-a-ico00185-05024-b-ico

 

Skala przybliżona, podziałki liniowe: "English and French Leagues 20 to one degree", "Duytch Mylen

15 ineen great", "Spanish Mylen 17 1/2 in een great ".

Miedzioryt czarno-biały, mapa morska.

The Lighting Colomne or Sea Mirror

P. Goos kartograf, rytownik, wydawca i rysownik, syn Abrahama właściciel księgarni i oficyny wydawniczej w Amsterdamie. W centrum róża wiatrów.. Szczegółowo oznaczone elementy wybrzeża, na S ołówkiem: "PC", na odwrocie ołówkiem na SE: "De Wit".

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygn. obrazkowa nieregularna

Hydrografia:  ujścia rzek

Siatka:  kątowa

Nazewnictwo:  elementy wybrzeża, prowincje

Ramka:  wewnętrzna

Format:  p: 430x526

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00185-05024