Prusy

PRUSSIÆ ¦ NOVA TABULA

Bunonis Conradi (Haeredes) (XVII w.)

Cluverii (Cluverio) Philippi (Philippe) (1580-1623)

Hailler (Hailer) Martinus (Martin) (1640-1678)

Starowolski (Starovolsk) Szymon (1588-1656)Wolferbyti 1656

00106-04945-a-ico00106-04945-b-ico

 

Skala 1:1000000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Milliaria, parva, mediocria et megæ(a)."

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólna

Philippi Cluverii introductio in universam geographiam tam veterem quamnovam... (Philippus Cluverius)... (Martinus Hailler). (Wolferbyti 1656?) sumptibus Conradi Bunonis

Mapa opracowana przez P. Cluviera i rytowana przez M. Hailera na podstawie materiałów Szymona Starowolskiego, polskiego pisarza historyka i publicysty, sekretarza J. K. Chodkiewicza, brał on udział w bitwie pod Chocimiem. jego, napisany po łacinie, Setnik pisarzów polskich (przeł. na polski w 1970) był pierwszą próbą historii literatury polskiej. Dzieło Polonia 1632 stało się materiałem źródłowym dla wielu kartografów i geografów. Kartusz tytułowy na NW. Między ramkami opisane strony świata: Septentrio, Maridies, Oriens, Occidens. Na odwrocie ołówkiem: "Clurier/Sz. Starowolski". Mapa obcięta do formatu ramki, brak śladów płyty.

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygn. obraz. nieregularna, kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje, 2-st osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 30', oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 2'

Ramka:  zwykła

Format:  r (w): 261x334, brak śladów płyty, a: 267x342

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00106-04945