Prusy

PRUSSIA ¦ ACCURATE DESCRIPTA ¦ a Gasparo Henneberg ¦ Erlichensi.

Blaeu William (Guiljelmus) Janszoon (Janssonius, Caesius) (1571-1638)

Henneberger (Hennebergen) Kaspar (Gaspar) (1529-1600)

Hondius Henricus (Henry, Henricum, Hendrick) (1597-1651)Amsterdam 1648-1655

00503-11836-a-ico00503-11836-b-ico

 

Skala 1:500000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Milliaria ¦ parva, mediocria, et magna".

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa.

Theatrum orbis terrarum sive atlas novus... Guilielmo et Joanne Blaeu. Vol. I-VI Amsterdam 1648-1655 apud Ioannem Guilielmi F. Blaeu.

Przeróbka mapy Prus Hennebegera zamieszczana w atlasach Blaeu'a i Janssona. Na N w treści mapy dwie legendy: 13 skrutow: "RUSNAE fluminis ¦ ostiorum nomina" oraz 26 skrótów i elementów antropologicznych: "CARACTERVM HVIVS ¦ Tabulæ Explicatio", na Bałtyku wizerunki 3 statków, na SW: "Excud: Guilielmus Janß. Cæsius". Opisane strony świata: Septentrio, Meridies Oriens Occidens. Na SE poza ramka ołówkiem: "296". Na odwrocie na W tekst: "LA PRVSSE.", na E: "LA PRVSSE.", numer strony: "27", na SE: "Bb", ołówkiem: "Henneberg - Cesius".

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  14-st. sygantura-kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje, 2-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 10', oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 1'.

Ramka:  ozdobna

Format:  r: 384x499, p: 390x505, a: 463x603

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00503/11836