Prusy

.TABVLA MODERNA PRUSSIE. .LIVONIE.NORVEGIE.ET.GOTTIE.

Angelo del Jacobo (Angelus Jacobus Scarperia)

Beneventano (Beneventanus) Marco

Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)

Gotta GiovanniRzym 1507


00203-11316-a-ico00203-11316-b-ico

 

Skala 1:6000000; skala przybliżona

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna.

In hoc operate ¦ hæc contine[n]tur GEOGRAPHIA CL. PTHOLEMÆI a plurimis viris utriusq[ue] linguæ doctiss. ¦ emendata: et cum Archetypo greco ab ipsis collacta... Romæ Edibus Augusti MDVII kolofon: Explicit Planisphærium Ptholemæi recognitum diligentissime ¦ a Marco Beneventano Monacho Coelestinorum quod antea in multis etia[m] antiquis exemplaribus latinis corruptissimum repe-¦riebantur. Nec no[n] Claudii Ptholemæi a plurimis viris utriusq[ue] linguæ doctis. emendatu[m]; cum multis additionibus Rome No¦uiter impressum per Bernardium Venetu[m] de Vitalibus. Expe[n]sis ¦ Eva[n]gelista Tosino Brixiano Bibliopola . Imper¦ante Julio II. Pont. ¦ Max. Anno III Po[n]tificatus sui. Die. VIII. Septe[m]br. MDVII.

Mapa pochodzi z pierwszego szesnastowiecznego wydania Geografii Ptolemeusza, w tłumaczeniu Jacobo d'Angelo, uzupełniona przez Marco Beneventano i Giovanniego Gotta. Edycja ta zawiera 27 map "dawnych" i 6 map "nowych". W centrum Mapy koło podbiegunowe "CIRCVLVS ARTICVS.". Mapa fachowo i precyzyjnie podklejona.

Rzeźba:  kopczyki-pasma

Osiedla:  kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  morza, prowincje, osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 1°, na E poza ramką liczne informacje dotyczące współrzędnych geograficznych i odwzorowania.

Ramka:  zwykła

Format:  r (trapez): 562,319,h=310, a: 386x570

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00203-11316