24. PRUSSIA ¦ ACCURATE DESCRIPTA ¦…

24. PRUSSIA ¦ ACCURATE DESCRIPTA ¦ a Gasparo Henneberg ¦ Er-lichensi.

24.	PRUSSIA ¦ ACCURATE DESCRIPTA ¦ a Gasparo Henneberg ¦ Er-lichensi.
Oxford 1680-1683

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)
Hamersveldt Everard [Evert] Symosz van (1591-1653)
Henneberger (Hennebergen) Kaspar (Gaspar) (1529-1600)
Pitt Mosis (Mosio, Moses, Mosem, Mojżesz) (1632-1696)
Salomon Rogeri (Rogiers)
Swart Steven (Stephen, Stephan, Stephani) (XVII w.)

00183-05022-b 00183-05022-a (Kopiowanie)

Skala 1:300000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Milliaria parva, mediocria et magna.”

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna.

The  English  Atlas.  Volume II.  CONTAINING A  DESCRIPTION  OF  PRUSSIA. kolofon: OXFORD,  Printed at the THEATER, for Joh. Jansonius a Waesberge, and Steven Swart, Booksellers  in Amsterdam MDCLXXX.

Przeróbka mapy Prus G. Hennebergera zamieszczanej w atlasach Blaeu’a i Janssoniusa opracowana przez M. Pitta i zamieszczona w jego The English Atlas. Na SW kartusz (przywilej szlachecki): „Nobiliss.o ft tam prosapia  generis quam meritis in  Patriam honoratiß.o viro  D.o Nicolao von Bodeck  Consuli et Primario Judici in celeberrimo totius Maris Baltic i Emporio, Vrbe Gedanensi: artium literarumque fautori benevolentiß.o D.D.D.  Joannes Janssonius.” , na S w treści: „Seulpserunt Salomon Rogeri et E.S. Hamers-veldt.„, na N w treści dwie legendy: „Rusnæ fluminis ostiarum nomina„, „Caracterum Hvivs Tabulæ Eplicatio„. Opisane strony świata: Septent., Meridies, Oriens, Occidens. Na odwrocie ołówkiem: „Prusy”

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygn. kółkowa 12-sto stopniowa
Hydrografia: rzeki, jeziora
Siatka: geograficzna
Odwzorowanie: pseudowalcowe
Nazewnictwo: hydrografia, makroregiony, prowincje osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 30′, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 2′
Ramka: zwykła
Format: r: 377×488, p: 383×493, a: 520×640

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00183-05022

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)