Pomorze Zachodnie, Brandenburgia

POMERANIÆ ¦ DVCATVS ¦ TABVLA.

(Merian Matthäus (1593-1650))

Paulli [Paullus] Simon (1603-1680)

Ziler [Ziller, Zillerum] Martin [Martini, Martinum] (1589-1661)Strassburg 1674

00464-36959-a-ico00464-36959-b-ico

 

Skala 1:1500000; skala przybliżona

Miedzioryt czarno-biały , mapa ogólnogeograficzna.

Itinerarium Germaniae. Das ist Reisbuch durch Hoch- und Nieder- Teutschland... durch Martinum Zillerum. Vol. I-II. Strassburg 1674 S. Paulli.

Szczegółowa mapa Pomorza Zachodniego pochodzi z Itinerarium M. Zillera. Itineraria powstawały w XV i XVI wieku w Niemczech na skutek rosnącego zapotrzebowania na mapy Europy środkowej. Były to w zasadzie opisy miejscowości i krain geograficznych, zawierające również mapy. Itineraria były między innymi wykorzystywane jako materiały informacyjne do opracowywania map Europy środkowej do Geografii C. Ptolemeusza. Na SW ozdobna winieta z herbami 9 pomorskich prowincji. Morze Bałtyckie pokryte siatką kątową związaną dwiema różami wiatrów, na NE wizerunki dwóch  żaglowców.  Opisane  strony  świata:   Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Na SE pod ramką ołówkiem: "STETTIN" . NA odwrocie NA ne ołówKIEM: "Pomerania ¦ 7,00", na SE: "Cheverius?", "66".

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura nieregularna, kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna

Siatka:  kątowa

Nazewnictwo:  hydrografia, wyspy, prowincje, osiedla

Ramka:  zwykła

Format:  r: 288x379, p: 272x383, a: 323x399

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00464-36959