Pomorze Zachodnie, Brandenburgia

Serenissimo, Celsissimo ac Invictissimo ¦ Principi, ¦ FREDERICO GUILIELMO, ¦ D.G.Marchioni Branderburgico, ¦ S.R.I.Electori et Archicamerario, etc. ¦ Pomeraniæ Ultori, Victori, Duci ac Reduci, ¦ Hanc ¦ POMERANIÆ ¦ DUCATUS ¦ Tabulam, ¦

D.D.D Nicolaus Visscher.

Boeck Kaert

Visscher Nicolai I (Nicolas, Piscator) (1618-1679)Amsterdam (1670)


00484-11817-a-ico00484-11817-b-ico

 

Skala 1:700000; podziałki liniowe: "Milliaria Germanica Communia.", "Gemeene Duytsche Mylen Van 15 in een Gradedt.", "Milliaria Gallica Quorum 20 Uni Gradui respondent.", "France Mylen oste Uuren gaens"

Miedzioryt kolorowany,  mapa ogólnogeograficzna

N. Visscheri Germania Inferior sive XVII Provinciarum... Kaert Boeck van de XVII Nederlandische Provincen (t'Amsterdam) [1670] ex off. Nicolai Visscher.

Na Bałtyku pod kartuszem tytułowym róża wiatrów. Na NE legenda: "Sic Notantur", "Urbes", "Urbes cum Arcibus Ducatibus", "Pagi". Na odwrocie ołówkiem na SE: "N. Vischer ¦ Pomerania".

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygn. obrazkowa. kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje. 2-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 4'

Ramka:  zwykła

Format:  r: 463x564, p: 470x575, a: 530x619

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00484-11817