Pomorze Zachodnie, Brandenburgia

MARCHIONATUS ¦ BRANDENBURGICI ¦ PARTES DUÆ, ¦ NOVA MARCHIA ¦ et ¦ UCKERANA. ¦ Auctore ¦ OLAO IOANNIS GOTHO ¦ Gustavo Magni Cosmographo.

Gotho (Gothus) (Svart, Ornehufvud) Olaus Joannis (Olaf Hansson) (1600-1644)

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)

Hondius Wilhelm Willem (Guilielmus) (1597-1660)Amsterdam (1639-1641)


00486-11819-a-ico00486-11819-b-ico

 

Skala  1:600000; skala przybliżona, podziałki liniowe: "Milliaria Brandenburgia communia", "Milliaria Germanica communia".

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna.

Nouveau Thèàtre du Monde ou nouvel Atlas... des toutes les Regiones de la terre... Henry Hondius, Jean Janson Vol. I-III. Amsterdam 1639-41 Jean Jansson

Szczegółowa mapa Brandenburgii wykonana przez szwedzkiego Geografa O. I. Gotho i zamieszczona w atlasie Hondiusa/Janssona. Na Bałtyku dwie róże wiatrów i wizerunki statków. Na odwrocie na NW ołówkiem: "4191", tekst: "EL MARQUEZ DE BRANDENB.", na SW pod tekstem: "SAXO", na E tekst: "EL MARQUEZADO ¦ DE ¦ BRANDENBURGO.", Na ne NE numer strony: "15", na SE pod tekstem: "Gg", ołówkiem: "42 ¦ Gotho - Hondius".

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura nieregularna, kółka

Hydrografia:  jeziora, rzeki, bagna

Siatka:  kątowa (na Bałtyku)

Nazewnictwo:  hydrografia, wyspy, państwa, prowincje, 2-st osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 10' oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 2'.

Ramka:  zwykła, kolorowana

Format:  r: 475x544, p: 477x546, a: 493x583

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00486-11819