Pomorze Zachodnie, Brandenburgia

POME:¦RANIAE, WANDALI:¦CAE REGIO:¦NIS, TYP. LIVUNI:¦AE NOVA ¦ DESCRIP:¦TIO, ¦ Joanne Portantio ¦ auctore DVCATVS OSWIECZENSIS, ET ¦ ZATORIENSIS, DESCRIPTIO ¦¦ Sta. Por. pinxit

Ortelius (Ortel, Ortell, Oertel, Wortels) Abraham (1527-1598)

Plantin (Plantijn, Platevoet) Christopher (Christoffel) (1514-1589)

Porębski (Poriński) Stanisław (XVI w.)

Portantius (Portant) Joannes (Jean)Antwerpia 1590

00189-11302-a-ico00297-11483-b-ico

 

Skala 1:2200000; skala przybliżona,  podziałka liniowa: "Scala Milliarium German."

Miedzioryt kolorowany, (trzy mapy na jednej płycie), mapy ogólnogeograficzne

THEATRVM ORBIS TERRARVM. Opus nunc ouarto ab ipso auctore recognitum, multisquè locis. [et] quamplurimis nouis tabulis atquè commentaris auctum kolofon: Apud Ant. Christophorum Plantinum, Antverpiae M.D.LXL

Arkusz z wyżej wymienionymi mapami ukazał się w piątym dodatku - Additamentum V do czwartego wydania atlasu A. Orteliusza wydanym przez Krzysztofa Plantina, rysownika i wydawcę działającego w Lionie Cean, Paryżu, a od 1749 roku osiadłego w Antwerpii. Jego spadkobiercami byli: zięć F. Raphelengius i J. Moretius. Na SE tekst: "Pomerella vltra citra que Vistulam olim Inferioris Pomeranie ¦ princi pum haereditaria fuit prouinci a, etiam longe post Christianis:¦mum. Post obitum autem eorum principium, partem Poloni et ¦ Ordo Prussie, partem Marchi::ones occupauerunt ¦ Priuilegio." Opisana strona świata: SEPTENTRIO.  Mapa podklejone na karcie ze spisem miejscowości  pochodzącej z atlasu Sansona, Na odwrocie teksty: "LIVONIA" (roman), "POMERANIA" (roman), "OSWIECIMENSIS [et] ZATO=¦RIENSIS DVCATVS" (roman). Na SE numer strony: "100", ołówkiem: "Ortelius (1590) ¦ 1570 Additamentum V"

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygn. obrazkowa nieregularna

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, osiedla

Ramka:  zwykła

Format :  r: 160x498, p: 387x500, a: 426x546

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00189/11302