Pomorze Zachodnie, Brandenburgia

POMERANIÆ ¦ DVCATVS TABVLA ¦ Auctore ¦ Eilhardo Lubino.

Blaeu Cornelius (+1648)

Blaeu Joannes (Jean, Johann, John) (1596-1673)

Blaeu William (Guiljelmus) Janszoon (Janssonius, Caesius) (1571-1638)

Lubbin (Lubino, Lubinus, Lübbin) Eilhard (Eilhardus, Eilhard, Eilert)

Roger (Rogeri, Rogiers) Salomon (XVII w.)Amsterdam (1640-1645)


00478-11811-a-ico00478-11811-b-ico

 

Skala 1:600000; skala przybliżona, podziałki liniowe: "Milliaria Germanica communia.", "Milliaria Gallica communia."

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa.

Theatrum orbis terrarum sive atlas novus... a Guilielmo et Joanne Blaeu. Vol I-IV. Amsterdam 1640-1645 Joh. et Corn. Blaeu.

E. Lubbin kartograf i  profesor matematyki na uniwersytecie w Rostocku opracował opisywana mapę w 618 roku. Była ona wielokrotnie przerabiana i zamieszczana w atlasach Homanna i Blaew'ow. znaczone strony świata: SEP- TENTRIO, MERIDIES, ORIENS, OCCIDENS. Na SE w treści mapy, pod kartuszem tytułowym tekst: "S. Rogiers Sculpsit.", na SW w kartuszu skalowym: "AMSTELODAMI, ¦ Guilielm. Blaeuw excudit.", na Bałtyku dwie róże wiatrów, wizerunki dwóch statków oraz ryby, na N w treści ozdobna tarcza z 9 herbami prowincji Księstwa Pomorskiego, na NE ołówkiem: "300", na SW: "Lubin ¦ 1565-1621 ¦ Mapa pomorza Zach ¦ amount 1628", na SE: "granica polska ¦ orna- mentacja". Na odwrocie  tekst: na W: "POME- RANIA", na E: "POMERANIA ¦ DVCATVS.", Na ne  numer strony: "18",Na SE: "R  annum", na SE ołówkiem: "Blaeu 1640".

Osiedla:  sygnatura nieregularna, kółka

Hydrografia:  jeziora, rzeki, bagna

Siatka:  kątowa (na Bałtyku)

Nazewnictwo:  hydrografia, wyspy, państwa, prowincje, 2-st osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 30' oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 2'.

Ramka:  zwykła

Format:  r: 380x493, p: 383x497, a: 512x612

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00478-11811