Pomorze Zachodnie, Brandenburgia

POME:¦RANIAE, WANDALI:¦CAE REGIO:¦NIS, TYP. LIVUNI:¦AE NOVA ¦ DESCRIP:¦TIO, ¦ Joanne Portantio ¦ auctore DVCATVS OSWIECZENSIS, ET ¦ ZATORIENSIS, DESCRIPTIO ¦¦ Sta. Por. pinxit

Ortelius (Ortel, Ortell, Oertel, Wortels) Abraham (1527-1598)

Plantin (Plantijn, Platevoet) Christopher (Christoffel) (1514-1589)

Porębski (Poriński) Stanisław (XVI w.)

Portantius (Portant) Joannes (Jean)Antwerpia 1579

00297-11483-a-ico00297-11483-b-ico

 

Skala 1:2200000; skala przybliżona,  PODZIAŁKA LINIOWA: "SCALA MiLLIARIUM GERMAN."

Miedzioryt kolorowany, (trzy mapy na jednej płycie), mapy ogólnogeograficzne.

THEATRVM ORBIS TERRARVM. Opus nunc denuò ab ipso auctore recognitum, multisquè locis. [et] quamplurimis nouis tabulis atquè commentaris auctum kolofon: apud Ant. Christophorum Plantinum, Antverpiae M.D.LXXIX

Arkusz z wyżej wymienionymi mapami ukazał się w piątym dodatku - Additamentum II do czwartego wydania atlasu A. Orteliusza wydanym przez Krzysztofa Plantina, drukarza i wydawcę działającego w Lionie, Cean, Paryżu, a od 1749 roku osiadłego w Antwerpii. Jego spadkobiercami byli: zięć F. Raphelengius i J. Moretius. Na SE tekst: "Pomerella vltra citra que Vistulam olim Inferioris Pomeranie ¦ princi pum haereditaria fuit prouinci a, etiam longe post Christianis:¦mum. Post obitum autem eorum principium, partem Poloni et ¦ Ordo Prussie, partem Marchi::ones occupauerunt ¦ Priuilegio." Opisana strona świata: SEPTENTRIO. Na odwrocie teksty: "LIVONIA" (kursywa), "POMERANIA" (roman), "OSWIECIMENSIS [et] ZATO=¦RIENSIS DVCATVS" (kursywa). Na SE numer strony: "59", ołówkiem ręcznie: "Additamentum II (1579) ¦ Ortelius cca 1563, ¦ Pomeranie - ¦ Livonia - Oświęcim.". Mapa podklejona.

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygn. obrazkowa nieregularna

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, osiedla

Ramka:  zwykła

Format:r:  383x500, p: 386x503, a: 410x538

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00297-11483