Pomorze Zachodnie, Brandenburgia

POMERANIÆ Vtriusqe, continentis præter ¦ Wolgastensem seu Barthiésem Stetinensemqe Ducatus Rugiam. ¦ Insulam, prouincias ex Vandalico solo captas typus Geographi ¦ MARCA ANTIOVA THIETMARSORVM ¦ SIMBRICÆ

SCHERSO:¦NESI POPVLORVM ¦ fedis delineatio Autore ¦ Petro Bockel PRVSSIæ SEV ¦ Pruteniæ Chorogra:¦phia Auctore Hen:¦rico Zellio

Bockel Peter (+1599)

Deutecum (Doetichum) Jan (1592-1630)

Deutecum (Doetichum) Lucas (1558-1593)

Jode (Judaeis, Judaeus, Iuddeis) Gerard de (1509-1591)

Smits Gerard (*1549)

Zell Heinrich (Henrici) (+1564)Antwerpia 1578


00528-11861-a-ico00528-11861-b-ico

 

Skala 1: 3000000; skala Przybliżona podziałka liniowa: "Scala Miliarium Germa"

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa.

SPECULUM ORBIS TERRARUM kolofon: Antverpiae... in aedibus Gerardi de Iode. Typis Gerardi Smits 1578

Trzy mapy na jednym arkuszu odciśnięte z osobnych płyt pochodzą z pierwszego wydania atlasu G. de Jode. Mapy rytowali J. i L. Deutecum. Dzieło to zawiera 84 mapy na 65 arkuszach i wydane zostało w dwóch tomach. Przygotowania do wydania tego atlasu trwały od 1570 roku. Data wynika z dedykacji datowanej 1578 i z przywileju datowanego 1577. Atlas ten jest niezmiernie rzadki. W polskich zbiorach znajdował się jeden egzemplarz w bibliotece Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Wilnie. Znanych jest podobno tylko 12 egzemplarzy. Jako konkurencyjne wydawnictwo do atlasu Orteliusza, stał się źródłem sporu między dwoma wydawcami, który zakończył się w 1588 roku. Orteliusz wypłacił za pośrednictwem swego wydawcy Plantina G. de Jode sumę 265 florenów za wycofanie z handlu egzemplarzy pierwszego wydania Spectrum... . W 1593 roku ukazuje się jednak kolejne wydanie tego atlasu. W tym wydaniu z omawianego arkusza znika mapa Prus i pozostają tylko dwie mapy: Pomorze i Ujście Łaby (Dithmarschen). H. Zell urodzony w Kolonii pracował w Gdańsku i Królewcu. G. de Jode holenderski rytownik, drukarz, sprzedawca rycin i map, kartograf i wydawca urodził się w Nijmegen, jego dzieło życia, atlas Spectrum... wydany był dwa razy (drugie wydanie Cornelis 1593). Większość map rytowana była w oficynie rodziny Doetichum przez braci Jana (starszego) i Lucasa. P. Bockel był autorem mapy ujścia Łaby. Na E tekst w ramce trapezoidalnej: "Pomerella ultra...", na Bałtyku wizerunek statku. Opisane strony świata: ORIENS, OCCIDENS, MERIDIES. Na SE ołówkiem: "De Jode 1578". "Na odwrocie na E tekst: "PRVSSIA, POMERANIA ET ¦ DIETHMARSIA.", numer strony: "IIII", na SE pod tekstem: "D", na W dalszy ciąg tekstu, tytuł na N: "POMERANIA ET DIETHMARSIA", ołówkiem na NE: "De Jode 1575?", na SE: "De Jode 1578 ¦ Cenna! Rare ¦ Rzadkość".

Znak wodny:  rozeta

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura nieregularna

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje, 2-st. osiedla

Ramka:  pojedyncza

Format:  r: 160x454, p: 162x456, a: 434x569

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00528-11861