Pomorze Zachodnie, Brandenburgia

POME:¦RANIAE, WANDALI:¦CAE REGIO:¦NIS, TYP. ¦¦ LIVUNI:¦AE NOVA ¦ DESCRIP:¦TIO, ¦ Joanne Portantio ¦ auctore ¦¦ DVCATVS OSWIECZENSIS, ET ¦ ZATORIENSIS, DESCRIPTIO ¦¦ Sta. Por. pinxit

Diesth Aegidius Coppenius (Gillis Coppens)

Ortelius (Ortel, Ortell, Oertel, Wortels) Abraham (1527-1598)

Porębski (Poriński) Stanisław (XVI w.)

Portantius (Portant) Joannes (Jean)Antwerpia 1573

00294-11480-a-ico00294-11480-b-ico

 

Skala 1:2200000; skala przybliżona,  podzialka liniowa: "Scala Milliarium German."

Miedzioryt czarno-biały, (trzy mapy na jednej płycie), mapy ogólnogeograficzne

THEATRVM ORBIS TERRARVM. Opus nunc denuò ab ipso auctore recognitum, multisquè locis. [et] quamplurimis nouis tabulis atquè commentaris auctum kolofon: apud Ant. Coppenium Diesth, Antverpiae M.D.LXXIII

Arkusz z wyżej wymienionymi mapami jest 16 z 17-arkuszowego Additamentum I do drugiego wydania atlasu Orteliusza wydanego przez holenderskiego drukarza C Diesth'a. Wydawał on atlasy Orteliusza w latach 1570-1578. Na SE tekst: "Pomerella vltra citraque Vistulam olim Inferioris Pomeranie ¦ princi pum haereditaria fuit prouinci a, etiam longe post Christianis:¦mum. Post obitum autem eorum principium, partem Poloni et ¦ Ordo Prussie, partem Marchi::ones occupauerunt ¦ Priuilegio." Opisana strona świata: SEPTENTRIO. Na odwrocie teksty: "LIVONIA" (kursywa), "POMERANIA" (roman), OSWIECIMENSIS [et] ZATO=¦RIENSIS DVCATVS" (kursywa). Na SE numer strony:  "44.A.", ołówkiem: "Ortelius ¦ 1570 Addendium I"

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygn. obrazkowa nieregularna

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, osiedla

Ramka:  zwykła; dorysowana po restauracji, brak oryginalnego odcisku.

Format:  r: 160x498, (brak odcisku płyty na S)x503, a: 414x533

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00294-11480