Pomorze Zachodnie, Brandenburgia

Beschreibung des Landes Pomern/sampt allen Hertzogthummen/Graffeschafften ¦ und fürnemmen Stetten darinnen gelegen.

Petri (Petrina, Petrus) Henrichi (Henrichus, Heinrich) (1508-1579)

Münster Sebastian (1489-1552)Bazylea 1550


00463-36958-a-ico00463-36958-b-ico

 

Skala 1:1000000; skala przybliżona.

Drzeworyt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna.

 

Cosmographey oder beschreibung aller Laender, Herrschafften, fürnemsten Stetten... Beschriben durch Sebastianum Munsterum... Basel 1550 getr. in der Officina Henricpwtrina.

Mapa pochodzi z niemieckiego poprawionego wydania Cosmographii S. Münstera. W 1550 roku ukazały się jednocześnie dwa wydania; po łacinie i po niemiecku. Na N pod tytułem herby z napisami: "Wenden", "Cassuben", "Stettim", "Pomern", "Usedom", "Gotzkaw", "Wolgast", "Rugen", "Barthen". Na SE w treści tekst w ramce w kształcie odwróconego trapezu: "Pomerellen /  zu henden...". Numery stron na NW: "Mcxxxiiii", na NE: "Mcxxxv", pod ramką: "NNnn  ii","poznan", na SE ołówkiem: "Munster 1550". Na odwrocie teksty: "Das Dritte Buch", "Geburtliny der Fürsten von ¦ Cassubien", "Von Bisthumb in Pomern. Cap. cccclvvvviii.", "Von dem Teutschen Landt.", "Vollstreckung der Geburtliny der Herzogen von Pomern ¦ nach Barnimo dem 6.des Söhn sind gewe:¦sen Wartislaus der 9. unnd ¦ Barnimus. "Numery stron na NW:  "Mcxxxvi", na NE:  "Mcxxxiii" na SE pod tekstem: "NNnn"

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygn. obrazkowa nieregularna

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, osiedla, prowincje

Ramka:  zwykła

Format:  r: 230x392, a: 287x400

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00463-36958