1. POME:¦RANIAE, WANDALI:¦CAE REGIO:¦NIS, TYP. LIVUNI:¦AE…

1. POME:¦RANIAE, WANDALI:¦CAE REGIO:¦NIS, TYP. LIVUNI:¦AE NOVA ¦ DESCRIP:¦TIO, ¦ Joanne Portantio ¦ aucTore DVCATVS OSWIECZENSIS, ET ¦ ZATORIENSIS, DESCRIPTIO ¦¦ Sta. Por. pinxit

1.	POME:¦RANIAE, WANDALI:¦CAE REGIO:¦NIS, TYP. LIVUNI:¦AE NOVA ¦ DESCRIP:¦TIO, ¦ Joanne Portantio ¦ aucTore DVCATVS OSWIECZENSIS, ET ¦ ZATORIENSIS, DESCRIPTIO ¦¦ Sta. Por. pinxit
Antwerpia 1573

Diesth Aegidius Coppenius (Gillis Coppens) (1496-1572)
Ortelius (Ortel, Ortell, Oertel, Wortels) Abraham (1527-1598)
Porębski (Poriński) Stanisław (1529-1581)
Portantius (Portant) Joannes (Jean) (1511-1596)

00293-11479-b 00293-11479-a

Skala 1:4500000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Scala milliarium Germanicor.

Miedzioryt czarno-biały, (trzy mapy na jednej płycie), mapy ogólnogeograficzne

THEATRVM ORBIS TERRARVM. Opus nunc denuò ab ipso auctore recognitum, multisquè locis. [et] quamplurimis nouis tabulis atquè commentaris auctum kolofon: apud Ant.Coppenium Diesth, Antverpiae M.D.LXXIII

Arkusz z wyżej wymienionymi mapami jest 16 z 17-arkuszowego Additamentum I do drugiego wydania atlasu Orteliusza wydanego przez holenderskiego drukarza C Diesth’a. Wydawał on atlasy Orteliusza w latach 1570-1578. Mapę Inflant opracował autor atlasu na podstawie zaginionej mapy J. Portantisa. Opisane strona świata:  SEPTENTRIO., MERIDIES., ORIENS., OCCIDENS.. Mapa odrestaurowana, braki oryginalnego papieru podklejone. Na odwrocie teksty: „LIVONIA (kursywa), „POMERANIA” (roman), „OSWIECIMENSIS [et] ZATORIENSIS DVCATVS(kursywa). Numer strony: „44.A.”, ołówkiem: „Ortelius  1570 (1573)  Addendium I”

Osiedla: sygnatura obrazkowa nieregularna
Hydrografia: rzeki, jeziora
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, 4-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczona graficznie w ramce wewnętrznej co 10′
Ramka: zwykła, w ramce wewnętrznej teksty: na E: „HOR XVI1/2 MAXIMVS DIES HORARVM XVII. MAXIMUS DIES HORAR. XVII1/2 MAXIMVS HOR. XVIII.”, na W: „XIII. CLIMA DVODECIMVM. CLIMA VNDECIMVM. CLIMA DECIMVM.”. Ramka dorysowana po restauracji, brak oryginalnego odcisku.
Format: r: (219)x245, (brak odcisku płyty na S)x503, a: 414×533

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00293-11479

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)