POMERANIAE, WANDALICAE REGIONIS, TYP. LIVUNIAE NOVA…

POMERANIAE, WANDALICAE REGIONIS, TYP. LIVUNIAE NOVA DESCRIPTIO, Joanne Portantio auctore DVCATVS OSWIECZENSIS, ET ZATORIENSIS, DESCRIPTIO Sta. Por. pinxit

POMERANIAE, WANDALICAE REGIONIS, TYP. LIVUNIAE NOVA  DESCRIPTIO,  Joanne Portantio  auctore DVCATVS OSWIECZENSIS, ET  ZATORIENSIS, DESCRIPTIO  Sta. Por. pinxit
Antwerpia 1590

Ortelius (Ortel, Ortell, Oertel, Wortels) Abraham (1527-1598)
Plantin (Plantijn, Platevoet) Christopher (Christoffel) (1514-1589)
Porębski (Poriński) Stanisław (XVI w.)
Portantius (Portant) Joannes (Jean)

00189-11302-a (Kopiowanie) 00189-11302-b

 

Skala 1:2200000; skala przybliżona,  podziałka liniowa: „Scala Milliarium German.”

Miedzioryt kolorowany, (trzy mapy na jednej płycie), mapy ogólnogeograficzne

THEATRVM ORBIS TERRARVM. Opus nunc ouarto ab ipso auctore recognitum, multisquè locis. [et] quamplurimis nouis tabulis atquè commentaris auctum kolofon: Apud Ant. Christophorum Plantinum, Antverpiae M.D.LXL

Arkusz z wyżej wymienionymi mapami ukazał się w piątym dodatku – Additamentum V do czwartego wydania atlasu A. Orteliusza wydanym przez Krzysztofa Plantina, rysownika i wydawcę działającego w Lionie Cean, Paryżu, a od 1749 roku osiadłego w Antwerpii. Jego spadkobiercami byli: zięć F. Raphelengius i J. Moretius. Na SE tekst: „Pomerella vltra citra que Vistulam olim Inferioris Pomeranie  princi pum haereditaria fuit prouinci a, etiam longe post Christianismum. Post obitum autem eorum principium, partem Poloni et  Ordo Prussie, partem Marchiones occupauerunt  Priuilegio.” Opisana strona świata: SEPTENTRIO.  Mapa podklejone na karcie ze spisem miejscowości  pochodzącej z atlasu Sansona, Na odwrocie teksty: „LIVONIA” (roman), „POMERANIA” (roman), „OSWIECIMENSIS [et] ZATORIENSIS DVCATVS” (roman). Na SE numer strony: „100”, ołówkiem: „Ortelius (1590) ¦ 1570 Additamentum V”

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygn. obrazkowa nieregularna

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, osiedla

Ramka:  zwykła

Format :  r: 160×498, p: 387×500, a: 426×546

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00189/11302