Polska, Królestwo Polskie

LES ETAS DE LA COURONNE DE POLOGNE, ¦ sous les quels sont compris ¦ LA GRANDE ET LA PETITE POLOGNE, ¦ LE GRAND DUCHE DE LITHUANIE, LES PRUSSES ET LA CURLANDE. ¦ DIVISEZ EN PROVINCES ET PALATINATS. ¦ Tirez de

Plusieurs par N.de Fer Geographe de sa Majeste Catolique

Delisle (De L'Isle) Guillaume (Insulanus) (1675-1726)

Fer Nicolas de (1646-1720)

Starckman P. (XVIII w.)                                                                                    Paryż 1716

00051-04668-a-ico00051-04668-b-ico

Skala 1:2700000; skala przybliżona, podziałki liniowe: "Echelle", "Quarant Lieiies communes de Pologne", "Trente Lieiiescommunes d'Allemagne", "Vinght heures de Chemin".

Miedzioryt, kolorowane granice, mapa polityczna.

Atlas ou Recueil de cartes geographiques...

Mapa opracowana i wydana przez paryskiego geografa N. de Fer'a w atlasie Atlas ou Recueil..., rytowana przez P. Starckmana, z którym autor stale współpracował. Mapy N. de Fer'a cieszyły się dużą popularnościa ze wzgledu na ich ornamentykę, na owe czasy były jednak mało dokładne. Nicolas de Fer współpracowal również z grawerami: Nicolasem Guérard, Charlesem Iselinem i Jeanem Baptist (Chrzcicielem) Liébaux. Sukcesorami jego wydawnictwa zostali jego dwaj zięciowie J. F. Benard i G. Danet. W kartuszu skalowym adres wydawnictwa N. de Fer i data: "A Paris ¦ Chez l'Auteur dans l'Isle ¦ du Patais sur le Quay de ¦ l'Orloge a la Sphere Roy ¦ ale avec Pr.du Roy ¦ 1716". Na SE w treści podpis grawera: "P.Starckman F".W kartuszu tytułowym herby: "Pologne", "Lithuanie", "Prusse", "Curlande", ". Na NE pod kartuszem tytułowym wykaz 14 najwazniejszych miast: VARSOVIE, CRACOVIE, DANTZICK, RIGA, VIENNE, STOCKHOLM, VILNA, MITAW, KONIGSBERG, LEOPOL, KAMIENIEC, BRACLAW, OCZAKOW, MOSCOW) z podaniem ich szerokości i długości geograficznej: "Latitudes et Longitudes des Principales Villes qui sont dans cette Carte". Szerokości geograficzne podane zgodnie z rzeczywistością, natomiast długości znacznie przesunięte na wschód (Warszawa 9° Moskwa 22°! jesli liczyć od Greenwich). Na odwrocie na SE ołówkiem: "De Fer 1716 ¦46Ľ x 57˝"

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura nieregularna, kółka

Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna

Komunikacja:  przeprawy wodne na Dnieprze

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje, 2-st. osiedla

Ramka:  zwykła

Format:  r: 473x593, p: 479x596, a: 517x599

Kolekcja:  Roman Umiastowski

00051/4668

Nr katalogu CRP: Fax00051-04668