Polska, Królestwo Polskie

LA POLOGNE ¦ Dressée sur ce qu'en ont donné ¦ Starovolsk, Beauplan, Hartnoch , et autres Auteurs ¦ Rectifiee par les Observations d'Hevelius etc ¦ Par Guillaume De l'Isle ¦ de l'Academie Royale des Sciences ¦ et Premier Geographedu Roy. ¦ A PARIS ¦

Chez l'Auteur sur le Quai de l'Horloge al Aigle d'Or. ¦ Avec Privilege du Roy

 

Beauplan (de) le Vasseur Guillaume (1595-1685)

Delisle (De L'Isle) Guillaume (Insulanus) (1675-1726)

Hartknoch Johann Friedrich (XVII-XVIII w.)

Hevelius (Hewelcke) Johannes (1611-1687)

Starowolski (Starovolsk) Szymon (1588-1656)Paryż 1710-1730

00279-11446-a-ico00279-11446-b-ico

Skala 1:2450000; podziałki liniowe w kartuszu na S: "Echelle", "Lieues Communes de Pologne", "Liues de Prusse", "Lieues d Ukraine", "Lieues Comm. d'Allemagne".

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna.

(Atlas géographique et universal. Par Guillaume Delisle. Paris [1710-1730])

Mapa Polski G. de l'Isla (uważanego za ojca współczesnej kartografii) "geografa królewskiego", członka Akademii Nauk w Paryżu, wydana po raz pierwszy w 1702 roku. Jest to przeróbka mapy Beauplana, przy jej opracowaniu de l'Isle korzystał z pomiarów geograficznych i astronomicznych polskiego uczonego J. Heveliusza i opisach Kanonika S. Starowolskiego. Tytuł Premier Geographe du Roy otrzymał autor w 1718. Mapa ukazała się prawdopodobnie w późniejszym wydaniu Atlas géographique... . Autor podał w tytułe adres swojej pracowni: "Quai del'Horologe", w której pracował po 1708 roku.W kartuszu ślad wytartego napisu. Na NW poza ramka: "40". Na odwrocie na SE ołówkiem: "Pologne ¦ Fr 60.- ¦ 355-"

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  kółka, sygnatura obrazkowa

Hydrografia:  rzeki, jeziora,bagna

Siatka:  geograficzna

Odwzorowanie:  Stożkowe

Nazewnictwo:  Hydrografia, góry, państwa, prowincje, 2-st. osiedla

Współrzędne Geograficzne:  opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficzniew ramce wewnętrznej co 10'

Ramka:  zwykła

Format:  r: 480x627, p: 491x642, a: 517x735

Kolekcja:  Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: Fax00279-11446