Polska, Królestwo Polskie

COMPENDIOSA POLONAIÆ REPRÆSENTATIO ¦ Polen ¦ Mit Angraentzenden Lændern.

Bodeneher Gabriel (1664-1758)

Koppmayer Jakob (XVII/XVIII w.)

Stridbeck Johann (1665-1714)                                                                        Augsburg 1710

00146-04985-a-ico00146-04985-b-ico

Skala 1:20000000; skala przybliżona, podziałki liniowe: "1000 Geometrischer Schritt oder Italianische Meilen", "Polnische Meilen oder eine Stund", "Grosse Polnische oder Gemeine Teutsche Meilen","Schwedische Meilen", "Moscovische Meilen oder Verste", "Hungarische Meilen".

Miedzioryt kolorowany, mapa polityczna.

(Curioses Staats und Kriges Theatrum... Gabriel Bodenehr fecit... Vol. I - II. Augspurg [1704-1757] bei Gabriel Bodenehr.)

(Atlas Curieux... Augspurg 1710.)

Provinciarum Regni Poloniae geographica descriptio... Gabriel Bodenehr fec. et xc.

Augspurg [1710] bey Joh. Stridbeck Jüngern. Gedr. bey Jac. Koppmayer.

G. Bodenehr, niemiecki geograf i wydawca, zasłynął z opracowań wojskowych map i planów miast. Syn Hansa Georga Bodeneha'a (1631-1704). Opisywana mapa pochodzi z Atlas Curieux... J. Stridbecka, wydanego w Augsburgu przez J. Koppmayera. Na S pod ramką tekst: "Augspurg G. Bodeneher fec. et exc: Cum Gratia et Privilegio Sac. Caes. Maj.", na NE w ramce: "96".

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura nieregularna, kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna

Komunikacja:  drogi

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje, 2-st. osiedla

Współrzędne Geograficzne:  opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 1°.

Ramka:  zwykła

Format:  r: 156x208, p: 160x212, a: 220x338

Kolekcja:  Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: Fax00146-04985