Polska, Królestwo Polskie

Auctior et Corrector Tabula Chorographica ¦ REGNI POLONIÆ, ¦ Vicinarum-que Regionum, ubi itinera, quae Seren . ¦ Rex Sueciæ ¦ CAROLUS GUSTAVUS ¦ una cum Exercitibus suis ab initio usque ad sinem bellisecit, ¦ nummeris denotantur, per supr. Castr. Metat. l

Dahlberg[h] (Dalberck) Count Erik Jöhson (1625-1703)

Cordier Louis (Ludovicus) (1661-1675)

Mercator (Kremer, Cramer) Gerard (Gerhard) (1512-1594)

Puffendorf Samuel (Severinas de Monzambano) (1632-1694)

Rigelius (Rigels) ChristophNorymberga 1696

00762-11986-a-ico00762-11986-b-ico

Skala 1:2000000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Milliaria Polonica communia".

Miedzioryt czarno-biały, mapa historyczna.

De Rebus a Carlo Gustavo SueciæRege Gestis Commentariorum Libri septem elegantissimis tabulis aeneis exornati. Cum triplici indice. Norimbergæ: Sumptibus Christophori Riegeli literis Knorzianis 1696, Tractatus praecipui, dedykacja: Carlo XI, Suecor., Gothor., Vandalorumq., Regi.- Vidula L. B. a Pufendorf, Berolini, 15 November 1696, Praesatio Godefredi Thomasil.- Samuelis Liberi Baronis de Pufendorf.

Mapa ze słynnego dzieła historyka niemieckiego Samuela Puffendorfa, opracowana przez E. J. Dahlberga, architekta i rysownika w służbie króla szwedzkiego Karola Gustawa, rytowana przez Louisa Cordiera około roku 1670, pochodzi z okresu II wojny północnej. Dzieło Puffendorfa wydał Christoph Riegel w 1696 r. w Norymberdze. Na E przy kartuszu scena batalistyczna, kartusz tytułowy z herbami Polski i Litwy. Sygnatury z kolorami, punkty postoju armii Karola Gustawa, treść mapy znacznie bogatsza na północy niż w centrum i na południu, wzbogacona herbami polskich województw oraz herbami Polski i Litwy. Na SE w treści napis: "L. Cordier sculp.". W zbiorze Cartographia Rappersviliana znajdują się trzy kompletne wydania dzieła Puffendorfa z kompletem map i rycin. Na odwrocie na NW ołówkiem: "b 175 -", na SE: "450,-"

Rzeźba:  kopczyki, kreski

Osiedla:  sygnatura, plany

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna

Komunikacja:  marszruty armii K. Gustawa

Nazewnictwo:  regiony, mikroregiony, hydrografia, województwa, państwa

Współrzędne geograficzne:  opisane tylko na W i E co 1°, podział graficzny co 10' w ramce wewnętrznej.

Ramka:  zewnętrzna ozdobna, wewntrzne tylko na W i E

Format:  r: 288x376, p: 295x380, a: 363x430

Kolekcja:  własna MPR

Nr katalogu CRP: Fax00762-11986