Polska, Królestwo Polskie

POLO:¦NIA ¦ REGNUM

Bouttate G. Ostenda (1666?)

00074-04913-a-ico00074-04913-b-ico


Skala 1:1000000; skala przybliżona.

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna

Na NE: "562", na SE: "G. Bouttate fe.", na SW tytuł w ramce, brak ozdób, na odwrocie ołówkiem na NE: "1477/4", na SE: "Holender/Bouttate/XVII", czerwonym długopisem: "M.p.240/1666"

Rzeźba:                 kopczyki                        Osiedla:            5-cio stopniowa sygnatura

Hydrografia:          rzeki, jeziora

Nazewnictwo:        hydrografia, osiedla, regiony

Ramka:                  zwykła

Format ramki:        337x428 mapa obcieta do formatu ramki, brak śladów płyty.

Kolekcja:               Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00074-04913