Polska, Królestwo Polskie

POLONIÆ ¦ Nova et ¦ Acvrata Descriptio

Hondius Henricus (Henry, Hendrick, Henricum) (1597-1651)

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)

Mercator (Kremer, Cramer) Gerard (Gerhard) (1512-1594)Amsterdam 1639

00258-11425-a-ico00258-11425-b-ico


Skala 1:2460000; podziałka liniowa: "Milliaria Germanica".

Miedzioryt , kolorowany, mapa ogólnogeograficzna.

Nouveau Théâtre du Monde ou nouvel Atlas... des toutes les Regionis de la terre... Henry Hondius, Jean Janson. Vol.: I-II. Amsterdam 1939 Jean Janson.

Przeróbka mapy G. Mercatora wykonana i wydana przez J. Janssona. Zamieszczana wielokrotnie i w różnych wersjach w atlasach H. Hondiusza oraz J. Janssona. Opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Na odwrocie tekst: "LE ROYAVME ¦ DE POLOGNE.", "POLOGNE", na W SPIS KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH, OSTATNIA POZYCJA: "Vladislas IV Sigismondi ¦ III Filius.", na SE: "P".

Rzeźba:                 kopczyki                        Osiedla:             sygnatura obrazkowa

Hydrografia:          rzeki, jeziora

Nazewnictwo:        hydrografia, państwa, prowincje, osiedla

Ramka:           zwykła

Format:          r: 387x501, p: 391x509, a: 493x590

Kolekcja:       Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: Fax00258-11425