Polska, Królestwo Polskie

POLONIÆ ¦ Nova et ¦ Acvrata Descriptio

Hondius Henricus (Henry, Hendrick, Henricum) (1597-1651)

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)

Mercator (Kremer, Cramer) Gerard (Gerhard) (1512-1594) Amsterdam 1638

00257-11424-a-ico00257-11424-b-ico


Skala 1:2460000; podziałka liniowa: "Milliaria Germanica".

Miedzioryt , kolorowany, mapa ogólnogeograficzna.

Atlas Novus sive Theatrum orbis terrarum. Joannes Janssonius et Henricus Hondius. Amsterdam 1638 J. Jansson.

Przeróbka mapy G. Mercatora wykonana i wydana przez J. Janssona. Zamieszczana wielokrotnie i w różnych wersjach w atlasach H. Hondiusza oraz J. Janssona. Opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Na SE ołówkiem: "I wyd.". Na odwrocie tekst: "POLONIA.", "POLONIA", na W SPIS KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH, OSTATNIA POZYCJA: "Sigismundus tertius. obiit anno 1632. Inter¦regnum 1587.", na SE: "EUROPA OR", "N", ołówkiem: "XVII Jansonius ¦ zakupiono 10.05.1992"

Rzeźba:                 kopczyki                        Osiedla:             sygnatura obrazkowa

Hydrografia:          rzeki, jeziora

Nazewnictwo:        hydrografia, państwa, prowincje, osiedla

Ramka:          zwykła

Format:         r: 387x500, p: 392x505, a: 453x566

Kolekcja:       własna MPR

 

Nr katalogu CRP: Fax00257-11424