Polska, Królestwo Polskie

POLONIA

Cloppenburgi (Cloppenburg) Jean Evertsz. (XVII w.)

Hondius Jodocus (Jodoci) (Hondt, Josse de) (1563-1612)

Keere (Keer, Kaerius, Coerius) Peter (Petrus) (1571-1646)

Mercator (Kremer, Cramer) Gerard (Gerhard) (1512-1594)Amsterdam 1632

00443-36938-a-ico00443-36938-b-ico

Skala 1:10000000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Milliaria Germanica Communia"

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa.

Gerardi Mercatoris. Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi... Amsterodami 1632 J. Cloppenburgi.

Mapa zamieszczona w atlasie G. Mercatora wydanym w 1632 roku. Atlas wydany został przez duńskiego kartografa J. E. Cloppenburga, mapę opracował prawdopodobnie J. Hondiusz natomiast rytował kartograf, sztycharz i wydawca amsterdamski szwagier J. Hondiusza P Kaerius. Na SE w treści: "Petrus Kærius Cælavit", na N ponad ramką: "POLONIA.", NA ne NUMER STRONY: "549",na S pod ramka "Zzz", NA se OŁÓWKIEM: "H ondius 1632".Opisane strony świata: SEPTENTRIO, MERIDIES ORIENS, OCCIDENS.N a odwrocie tekst: " POLONIA. ¦ C racovienses Advocato supremo......periculo. V iri plerique ", numer strony: " 550 ", ołówkiem na nE: "M brak", na sE "H ondius 1632".

Rzeźba:                   kopczyki                        Osiedla:            sygnatura nieregularna, kółka

Hydrografia:            rzeki, jeziora, bagna

Nazewnictwo: państwa, prowincje, hydrografia, góry, 2-st osiedla

Ramka:              zwykła

Format:             r: 184x250, p: 188x253, a: 223x274

Kolekcja:          Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00443-36938