Polska, Królestwo Polskie

POLONIAE, ¦ LITUANIÆQ. ¦ DESCRIPTIO. ¦ Auctore Wenceslao Grodeccio; et cor:¦recture Andrea Pograbio Pilsnensi.

Grodecki (Grodeccius, Grodeccio) Wacław (Wenceslaus) (+1591)

Plantin (Plantijn, Platevoet) Christopher (Christoffel) (1514-1589)

Pograbka (Pograbski, Pograbius) Andrzej (Andreas, Pilsnensis) (+1602)

Ortelius (Ortel, Ortell, Oertel, Wortels) Abraham (1527-1598)                         Antwerpia 1612

00027-03416-a-ico00027-03416-b-ico

 

Skala 1:2600000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Scala milliarium Germanicorum".

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna

Theatro del mondo di Abrahamo Ortelio. Anversa 1612

Mapa ukazała się w późniejszym (włoskim) dziele, prawdopodobnie począwszy od 6 uzu- pełnienia (ev. 9 wydania (?)) atlasu Abrahama Orteliusza. Przeróbka mapy Grodeckiego, zamieszczanej we wczesniejszych wydaniach atlasu Orteliusza, wykonana na podstawie mapy Pograbki wykonanej w 1570 roku. Na E obrazkowo przedstawiona szata roślinna. Na odwrocie: "110", tekst: "IL REGNO DI POLONIA". Opisne strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Nad kartuszem tytułowym przywilej: "Cum privilegio Imp Regie etc. decennali". W zakolu Dniestru rysunek przedstawiający zimowy zaprzęg. We wschodniej części obrazkowo przedstawiona szata roślinna.

Rzeźba:                   kopczyki, widok       Osiedla:                        sygnatura nieregularna

Hydrografia:            rzeki, jeziora            Nazewnictwo:            hydrografia, góry, państwa, osiedla

Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie W ramce wewnętrznej co 5'.

Ramka:              zwykła

Format:             r: 370x485, p: 374x490, a: 408x503

Kolekcja:          Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: Fax00027-03416