Polska, Królestwo Polskie

POLONIA

Hondius Henricus (Henry, Hendrick, Henricum) (1597-1651)

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)

Mercator (Kremer, Cramer) Gerard (Gerhard) (1512-1594)Amsterdam 1638

00252-11419-a-ico00252-11419-b-ico

Skala 1:2460000

Miedzioryt , kolorowane granice, rzeki i ramka, mapa ogólnogeograficzna.

Gerardi Mercatoris et Judoci Hondii Atlas novus sive descriptio geographica totus orbis terrarum... Vol. I-III. Amstelodami 1638 apud Joannem Janssonium et Henricum Hondium.

Przeróbka mapy G. Mercatora "Polonia et Silesia" zamieszczona w Atlasie nowym... Hondiusza/Janssona. Opisane strony świata: Septentrio, Meridies. Na odwrocie tekst: "POLONIA ¦ REGNUM", "Polonia Regnum", na stronie W spis królów i książąt polskich, ostatni: "Sigismundus tertius, obiit anno 1632. Inter-r¦regnum 1587.". Na NE ołówkiem: "N.2.", na SE: "2."

Rzeźba:                 kopczyki                        Osiedla:             sygnatura obrazkowa, kółka

Hydrografia:          rzeki, jeziora

Nazewnictwo:        hydrografia, państwa, prowincje, osiedla

Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 2'

Ramka:          zwykła

Format:         r: 345x454, p: 348x458, a: 485x570

Kolekcja:      Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: Fax00252-11419