Polska, Królestwo Polskie

XIX ¦ DESCRITTIONE DEL REGNO ¦ DELLA POLONIA. POLONIAE REGNVM.

Galignani Fratelli Gio Battista e Giorgio (XVI w.)

Mercator (Kremer, Cramer) Gerard (Gerhard) (1512-1594)

Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)

Porro Girolamo (XVI w.)Wenecja 1598

00393-36888-a-ico00393-36888-b-ico

Skala 1:10000000; skala przybliżona

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogolnogeograficzna 

Geografia cioe descrittione universale della terra partita... Gio Ant. Magini... Vol. I-II. Venetia 1598 Apresso Gio Battista e Giorgio Galignani Fratelli.

Karta z wyżej wymienionego dzieła zawierajaca zmniejszona przeróbka mapy G. Mercatora zamieszczona w Geografii... C. Ptolemeusza opracowanej i wydanej przez Galignani Fratelli G. B. & G. w Wenecji. Do wydania tego rytował mapy wenecki wydawca i sztycharz G. Porro. Jakość tych map przewyzszała poprzednie wydania i wykorzystane były w wydaniach lacinskich 1596, 1608, 1617 oraz włoskich 1598, 1612 jak również w późniejszych wznowieniach edycji szesnastowiecznych. Na Bałtyku opis: "Venedicus sinus", pod ramką tekst: "La Polonia è... ...Consini della Polonia.", "Qualità del paese", "LA POLONIA, ò Polana, è vna... ...onde è pri-¦uata", na S ołówkiem: "1958, Ptolemaeus, geografia, Venetia", na NW ołówkiem: "6". Na odwrocie tekst: "DELLA SICILIA. ¦ Ma vniuersalmente quest' Isola... ...nella descrittione dell' Africa", numer strony: "105", na S pod tekstem wizerunek orła zaciskającego szpony na wężu.

Rzeźba:                   kopczyki                        Osiedla:            sygnatura nieregularna

Hydrografia:            rzeki, jeziora

Nazewnictwo:          hydrografia, góry, państwa, osiedla

Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10'.

Ramka:            zwykła (litera G w rogach ramki)

Format:           r: 126x174, p: 142x184, a: 296x205

Kolekcja:        Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00393-36888