Polska, Królestwo Polskie

POLONIAE, ¦ LITUANIÆQ. ¦ DESCRIPTIO. ¦ Auctore Wenceslao Grodeccio; et cor:¦recture Andrea Pograbio Pilsnensi.

Grodecki (Grodeccius, Grodeccio) Wacław (Wenceslaus) (+1591)

Plantin (Plantijn, Platevoet) Christopher (Christoffel) (1514-1589)

Pograbka (Pograbski, Pograbius) Andrzej (Andreas, Pilsnensis) (+1602)

Ortelius (Ortel, Ortell, Oertel, Wortels) Abraham (1527-1598)Antwerpia 1598

00028-03417-a-ico00028-03417-b-ico

Skala 1:2600000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Scala milliarium Germanicorum".

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna

Théâtre de l'univers contentant les cartes de tout monde... per Abraham Ortelius. Anvers 1598 imprimeire Plantinienne

Mapa ukazała się w późniejszym dziele, prawdopodobnie poczawszy od 6 uzupełnienia (ev. 9 wydania (?)) atlasu Abrahama Orteliusza. Opisana mapa pochodzi z francuskiego wydania "Teatru świata...". Na odwrocie: "99", "POLOIGNE. Pole signifie en langage Windique, Plat;..". W tekscie dopisek reczny: "en Varsovia le Roytient sa cour pour meil leur air, e coms dite's". Poprawka w treści mapy: "Podolia percore", poprawione na: "percorei". (poprawki stare!). Znak wodny. Opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Nad Kartuszem tytułowym przywilej: "Cum privilegio ¦ Imp Regie etc. ¦ decennali". W zakolu Dniestru rysunek przedstawiający zimowy zaprzęg. We wschodniej części obrazkowo przedstawiona szata roślinna. Na odwrocie pod tekstem ołówkiem ręcznie: "Ortelius-Grodecki".

Rzeźba:                   kopczyki, widok                        Osiedla:            sygnatura nieregularns

Hydrografia:            rzeki, jeziora

Nazewnictwo:          hydrografia, góry, państwa, osiedla

Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 5'.

Ramka:              zwykła

Format:             r: 370x485, p: 374x488, a: 457x598

Kolekcja:          Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00028-03417