Polska, Królestwo Polskie

POLONIAE REGNVM.

Galignani de Karera Simon (XVI w.)

Mercator (Kremer, Cramer) Gerard (Gerhard) (1512-1594)

Porro Girolamo (XVI w.)

Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus) Claudius (Klaudiusz) (90-168)Wenecja 1596

00392-36887-a-ico00392-36887-b-ico


Skala 1:10000000; skala przybliżona

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna

 

GEOGRAPHIAE ¦ VNIVERSAE ¦ TVM VETERIS TVM NOVAE ABSOLVTISSIMVM OPVS ¦ DVOBVS VOLVMINIBVS DISTINCTVM, ¦ In qvorum priore habentur ¦ CL. PTOLOMAEI... ¦ Geographicae enarrations Libri octo:... VENETIIS, M.D.XCVI. ¦ Apud haeredes Simonis Galignani de Karera.

Zmniejszona przeróbka mapy G. Mercatora zamieszczona w Geografii C. Ptolemeusza opracowanej i wydanej przez S. Galignani de Karera w Wenecji. Do wydania tego rytował mapy wenecki wydawca i sztycharz G. Porro. Jakość tych map przewyższała poprzednie wydania i wykorzystane były w wydaniach łacinskich 1608, 1617 oraz włoskich 1598, 1612 jak również w późniejszych wznowieniach edycji szesnastowiecznych. Na Bałtyku opis: "Venedicus sinus", na W ołówkiem: "N. 22". Na odwrocie tekst: "SICILIA. ¦ Postremò Meridiem versus sunt hæ aliæ insulæ. ¦ MALTA, quæ Melita antea... ...attingemus. ¦ POLO-", numer strony: "149".

Rzeźba:                        kopczyki                       Osiedla:           sygnatura nieregularna

Hydrografia:      rzeki, jeziora

Nazewnictwo:   hydrografia, góry, państwa, osiedla

Współrzędne geograficzne:      opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10'.

Ramka:             zwykła (litera G w rogach ramki)

Format:             r: 122x174, p: 140x184, a: 159x211

Kolekcja:         Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00392-36887