Polska, Królestwo Polskie

POLONIÆ ¦ AMPLISSIMI ¦ REGNI.. TYPVS ¦ GEOGRAPHICVS.

(Coninx Arnold)

Jode Cornelius de (1588-1600)

Jode (Judaeis, Judaeus, Iuddeis) Gerard de (1509-1591)Antwerpia 1593

00031-03420-a-ico00031-03420-b-ico


Skala 1:2000000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Scala milliarium Germanicorum".

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna

SPE:¦CVLVM ¦ ORBIS ¦ TERRÆ. ANTVERPIÆ ¦ Sumptibus Viduæ et Heredu[m] Gerardi de Iudæis. kolofon: Videva et Hæredes Gerardi de ¦ Ivdæis, svis Sumptibus hoc ¦ opvs geographicum cvrave¦re imprimi apvd Arnoldum ¦ Coninx, Antverpiæ, Anno MDXCIII

Drugie wydanie atlasu G. de Jode ukazało się w Antwerpii staraniem syna Corneliusa de Jode. Portret Zygmunta III Wazy, pod portretem napis: "Sigismun. III. D. G. Rex Pol. Mold XXXVII. prox. hæres Regis Suæd.", widoczne ślady zamazanego wizerunku Stefana Batorego z płyty wykonanej w 1576r, róża wiatrów pod kartuszem tytułowym z syrenami. Na odwrocie tekst łaciński: "Poloniae Regnum", "Fol.10, Ll" (na prawej stronie, kontynuacja na lewej),"Bohemiæ". Na odwrocie ręcznie ołówkiem: "Rzadkość! M(112) / Cenna mapa, na SE: "DE Jode de 1578 (skreślone) / 1593 2 wyd. de Jode Antwerp 1593 (skreślone) / 40 x 48 3/4 cms"

Rzeźba:             kopczyki                       Osiedla:           sygn. obrazkowa nieregularna

Hydrografia:      rzeki, jeziora

Nazewnictwo:   hydrografia, państwa, prowincje, osiedla

Współrzędne geograficzne:      opisane w ramce zewnętrznej co 1°, oznaczone graficzni w ramce wewnętrznej, co 6' na S i N, co 4' na E i W

Ramka:             zwykła

Format:             378x491

Kolekcja:         Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00031-03420