Polska, Królestwo Polskie

POLONIÆ ¦ AMPLISSIMI ¦ REGNI.. TYPVS ¦ GEOGRAPHICVS.

(Coninx Arnold)
Jode Cornelius de (1588-1600)
Jode (Judaeis, Judaeus, Iuddeis) Gerard de (1509-1591)
Antwerpia 1593

00030-03419-a-ico00030-03419-b-ico

Skala 1:2000000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Scala milliarium Germanicorum".

Miedzioryt czarno-biały, zielono podkolorowane lasy, mapa ogólnogeograficzna.

Spe:¦cvlvm ¦ Orbis ¦ Terræ. Antverpiæ ¦ Sumptibus Viduæ et Heredu[m] Gerardi de Iudæis. kolofon: Videva et Hæredes Gerardi de ¦ Ivdæis, svis Sumptibus hoc ¦ opvs geographicum cvrave¦re imprimi apvd Arnoldum ¦ Coninx, Antverpiæ, Anno MDXCIII

Drugie wydanie atlasu G. de Jode ukazało się w Antwerpii staraniem syna Cornelisa de Jode. Portret Zygmunta III Wazy, pod portretem napis: "Sigismun. III. D. G. Rex Pol. Mold. ¦ XXXVII. prox. hæres Regis Suæd.", widoczne ślady zamazanego wizerunku Stefana Batorego z płyty wykonanej w 1576r, róża wiatrów pod kartuszem tytułowym z syrenami., na odwrocie tekst łaciński: "Poloniae Regnum", "Fol.10,Ll" (na prawej stronie, kontynuacja na lewej) Bohemiæ. Lasy przedstawione metodą obrazkową. Na odwrocie ołówkiem ręcznie: "De Jode 1593 / 40 x 483/4 / Cenna!", z przodu pod ramką ołówkiem: "1578 De Jode"

Rzeźba:             kopczyki              Osiedla:           sygn. obrazkowa nieregularna

Hydrografia:      rzeki, jeziora

Nazewnictwo:                               hydrografia, państwa, prowincje, osiedla

Współrzędne geograficzne:          opisane w ramce zewnętrznej co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej, co 6' na S i N, co 4' na E i W

Ramka:                                        tylko wewnętrzna

Format arkusza:                           378x491

Kolekcja:         Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00030-03419