Polska, Królestwo Polskie

Polonia finitimarum:¦que locorum descrip:¦tio Auctore Wences:¦lao Grodeccio Polono ¦ Johan bussemecher exc.

Bussemacher (Buxemacher) Johan (XVI w.)

Grodecki (Grodeccius, Grodeccio) Wacław (Wenceslaus) (+1591)

Nagel Heinrich (XVI w.)

Quad (Quadus, Quaden) von Kinckelbach Matthias (1557-1613)Kolonia 1592-1594

00394-36889-a-ico00394-36889-b-ico

 

Skala 1:5000000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Scala milliarium Germanicorum".

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa.

Quad, Evropae ¦ totivs orbis ter:¦rarum partis prae:¦stantissimae, vni¦versalis et parti¦cvlaris descriptio... Coloniae ¦ Ex officina typographica Jani Bussemachers ¦ Anno MDXCIIII.

Atlas Quada-Bussemachera opracowany został w Kolonii jako praktycznie zmniejszona kopia atlasu Orteliusza Theatrum orbis terrarum. J. Bussemacher osiadł w Kolonii w 1580 roku i współpracował z geografem i sztycharzem M. Quadem. Mapa rytowana była przez H. Nagla. Krassowski wymienia ją podając datę pierwszego wydania 1592 (?). W katalogu zbioru E. H. Czapskiego opracowanym przez Wojciecha Kreta znajdujemy informację, że pierwsze wydanie tego atlasu mogło się ukazać w 1594 roku. Znane są wydania z 1596, 1600 i 1608 roku. W treści koło kartusza tytułowego: "Henricus Nagel fecit". Na SE ołówkiem ręcznie: "Quad Bussemacher ¦ 1595?", na SW "Quad 1598". Na odwrocie na E tekst: "POLONIA. ¦ POlonici nominis originen... ...nec procul ab his Vartæ ¦ flu.fon", numer strony: "75", na W: "flu.fontes visunturiuxta Crumlavv vrbem. ... ...cum thermæ nullæ sint", na SE ołówkiem ręcznie: "Quad-Grodecki ¦ 1592 ¦ 19 x 26Ľ cms", na NE: "M(369)".

Rzeźba:                        kopczyki                       Osiedla:           sygn. obrazkowa nieregularna

Hydrografia:      rzeki, jeziora

Nazewnictwo:               hydrografia, państwa, prowincje, osiedla

Ramka:                         zwykła

Format:                         r: 184x266, p: 186x268, a: 272x351(?)

Kolekcja:         Roman             Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00394-36889