Polska, Królestwo Polskie

POLONIÆ ¦ AMPLISSIMI ¦ REGNI TYPVS ¦ GEOGRAPHICVS.

Sgrooten (Schrotenus) Christian, (1532-1608)

Deutecum (Doetichum) Jan (1592-1630)

Deutecum (Doetichum) Lucas (1558-1593)

Jode (Judaeis, Judaeus, Iuddeis) Gerard de (1509-1591)   Antwerpia 1578

00188-11301-a-ico00188-11301-b-ico

 

Skala 1:2000000; skala przybliżona, podziałka liniowa nad kartuszem tyt.: "Scala Milliarium Germanicorum".

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna

Speculum Orbis Terrarum Antverpiæ... in ædibus Gerardi de Iode. Typus Gerardi Smits

Pierwsze wydanie Atlasu Gerarda de Jode, do którego nie wykorzystano jego mapy z 1576 roku z wizerunkiem króla Stefana Batorego. Opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Na odwrocie tekst: "POLONIA REGNUM. P Olonici nominis originem tradunt...", na dwóch stronach. Na NE: "VII". Ręcznie ołówkiem na NE: "1578 de Jode / M brak", na SE: "de Jode 1. Wydanie". W treści mapy na SE herby Sworzów na tle herbów Polski i Litwy, w centrum na E wizerunki dwóch jeźdźców.

Rzeźba:             kopczyki                       Osiedla:           sygnatura obrazkowa

Hydrografia:      rzeki, jeziora                 Siatka:             południki co 2°

Nazewnictwo:   hydrografia, państwa, prowincje, osiedla

Współrzędne geograficzne:          opisane w ramce zewnętrznej co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej, co 6' na S i N, co 4' na E, W

Ramka:            zwykła

Format:            r: 408x539, p: 411x543, a: 475x615

Kolekcja:        Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00188-11301