Polska, Królestwo Polskie

Das Vierdte Buch ¦ Beschreibung aller Länder / so ettwan dem Künigreich ¦ Polandt underworffen sind gewesen / oder sunst mit ihm ¦ zuschaffen gehabt, Cap. lxi. - 7, 8

Münster Sebastian (1489-1552)

Petri (Petrina, Petrus) Henrichi (Henrichus, Heinrich) (1508-1579)                       Bazylea 1561

00422-36917-a-ico00422-36917-b-ico

         Skala 1:2000000; skala przybliżona

Drzeworyt czarno-biały, mapa przeglądowa

Cosmographey oder Beschreibung aller Länder... beschrieben durch Sebastianum Münsterum, auch durch ihn selbst gebessert. Basel 1561 officin Henric Petrina.

6 kart z IV tomu dzieła Münstera Cosmographey... Pierwsza zawiera mapę Polski środkowej. Dzieło wydane w zmniejszonym formacie. Pierwsza karta: numer strony: "mccxxxvi", na odwrocie: "Von dem Polandt. ¦ Von dem Herzoge oder König Piaßt unnd sei.¦nen nachkommenden Königen und ¦ Fürsten", drzewo genealogiczne królów i książąt polskich od Piasta do pięciu córek Zygmunta Augusta; numer strony "mccxxxv", na S: "Beß dieser LInien ist das Königlich Regiment blieben", "PPpp ij Beschreibung". Druga karta: godło polskie, tytuł: "Von dem Polandt", numer strony: "mccxxxVII", podtytuł: "Wie und wann Polen zum Königreich erhebt, Cap. lxii", na odwrocie tytuł: "Das Vierdte Buch", numer strony: "mccxxxVIII". Trzecia karta tytuł: "Von dem Polandt", numer strony: "mccxxxIX", na odwrocie tytuł: "Das Vierdte Buch", numer strony: "mccXL". Czwarta karta tytuł: "Von dem Polandt", numer strony: "mccxLI", na odwrocie tytuł: "Das Vierdte Buch", numer strony: "mccXLII". Piąta karta tytuł: "Von dem Polandt", numer strony: "mccxLIII", polskie godło piastowskie, na odwrocie tytuł: "Das Vierdte Buch", numer strony: "mccXLIIII". Szósta karta tytuł: "Von dem Polandt ¦ Geburclinß der Fürsten von Littaw / wie siê ¦ von hundert jahren gestanden", drzewo genealogiczne książęcego rodu litewskiego, rycina przedstawiająca chrzest Litwy, numer strony: "mccxLV", na odwrocie tytuł: "Das Vierdte Buch", numer strony: "mccXLVI".

Osiedla:            sygnatura nieregularna            Hydrografia:     rzeki, jeziora

Nazewnictwo:   hydrografia, prowincje, państwa, osiedla

Ramka:            zwykła, pojedyncza

Format:            r: 81x134, a: 318x200

Kolekcja:         Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00422-36917