Polska, Królestwo Polskie

POLONIAE ¦ finitimarumque ¦ locorum descrip:¦tio. Auctore¦ WENCESLAO ¦GRODECCIO. ¦ Polono.

Grodecki (Grodeccius, Grodeccio) Wacław (Wenceslaus) (+1591) 

Ortelius (Ortel, Ortell, Oertel, Wortels) Abraham (1527-1598) Antwerpia 1575 (1579)

00024-03413-a-ico00024-03413-b-ico

 

Skala 1:2600000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Scala Milliarium Germanicorum".

Miedzioryt współcześnie kolorowany, mapa historyczna

Theatrum Orbis...terrarum. Opu(s) nunc denuo..., apud Aegidium Radæum Gandensem, Antverpiæ 1575".,

Wydanie atlasu Orteliusza z 1575 lub z 1579 r. (wydanie 5). Na odwrocie numer strony:"58", "POLONIAE ¦ REGNVM" tekst łaciński. Znak wodny - skrzyżowane groty. Opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Nad kartuszem tytułowym przywilej: "Cum privilegio.". Wschodnia połowa mapy ozdobiona bogato, obrazkowo przedstawioną szatą roślinną. Pod ramką na SE ołówkiem ręcznie: "Ortelius 1570". Na odwrocie ołówkiem ręcznie: "1579 / Ortelius - Grodecki 42 1/2 x 52 1/2", na NE: "M(307)".

Rzeźba:            kopczyki, widok                        Osiedla: sygnatura nieregularna

Hydrografia:     rzeki, jeziora,

Nazewnictwo:   hydrografia, góry, państwa, osiedla

Współrzędne geograficzne:          opisane między ramkami, co 1°, graficznie oznaczone w ramce wewnętrznej, co 5'.

Ramka:            zwykła

Format:            r: 372x495, p: 375x501, a: 430x537

Kolekcja:        Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00024-03413