2. Polska, Królestwo Polskie

POLSKA ¦ MAPA FIZYCZNA

Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych                           Warszawa 1957

00113-04952-a-ico00113-04952-b-ico

Więcej…

 

POLAND AND ¦ CZECHOSLOVAKIA ¦ ATLAS PLATE 38 : SEP-TEMBER 1958 ¦ Compiled and Drawn in the Cartographic Division of ¦ the National Geographic Society for ¦ THE NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE ¦ MELVILLE BELL

GROSVENOR, EDITOR ¦ JAMES M. DARLEY, CHIEF CARTOGRAPHER ¦ Conic Projection

Darley James M.

National Geographic Society Washington 1958

00118-04957-a-ico00118-04957-b-ico

Więcej…

 

POLSKA ¦ MAPA ADMINISTRACYJNA

PPWK- Warszawa                                                                                             Warszawa 1976

00167-05005-a-ico00167-05005-b-ico

Więcej…

 

REGNI POLONIAE, ¦ MAGNI DUCATUS LIUANIAE ¦ Provinciarum Foedare et Vasallagio illis ¦ junctarum, et Regionum ¦ vicinarum ¦ Nova Mappa Geographica. ¦ BORUSSIAE PRINCIPI ¦ FREDERICO HENROCO ¦ LUDOVICO, ¦ FREDERICI REGIS

FRATRI ¦ FORTI, BENIGNO MUSIS AMICO, ¦ humilliame dedicata ¦ a ¦ Joanne Jacobo Kanter ¦ Bibliopola ¦ Regiomonti MDCCLXX

Büsching A. F. (H.O.C.) (1724-1793)

Chodowiecki Daniel (1721-1801)

Kanter Jan Jakub (XVIII/XIX w.)  (Królewiec 1770)

Kublin Lucyna

Biblioteka Narodowa Warszawa 1980

01327-38894-M-a-ico01327-38894-M-b-ico

Więcej…

 

ZAMKI W POLSCE

Awlasewicz Zofia

Matusik Jozef

Miszalski Jerzy

Lopatto Jerzy

Wozniak Hanna

PPWK- Warszawa   Warszawa 1983

00469-36803A-a-ico00469-36803A-b-ico

Więcej…

 

OSRODKI KULTU RELIGIJNEGO W POLSCE

Berbatowich Joanna

Jordan Grażyna

Gawlewicz Gizela

Miszalski Jerzy

Łopatto Jerzy

PPWK- Warszawa Warszawa 1984

00460-36955-a-ico00460-36955-b-ico

Więcej…

 

OSRODKI KULTU RELIGIJNEGO W POLSCE

Berbatowich Joanna

Jordan Grażyna

Gawlewicz Gizela

Miszalski Jerzy

Łopatto Jerzy

PPWK- Warszawa Warszawa 1984

00461-36956-a-ico00461-36956-b-ico

Więcej…