POLONIÆ REGNUM UT ET MAGNI DUCATUS…

POLONIÆ REGNUM UT ET MAGNI DUCATUS LITHUANIÆ ACCURATISS. DELINEA-TIONE REPRÆ SENTANT. OPERA ET STUDIO MATTH. SUTTERI. SAC. CÆS. MAJ. GEOGR. AUG.

Augsburg 1740

Seutter (Sutteri, Suttero) Matthias (Mattheao) (1678-1756)

Skala 1:50000000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „SCALÆ.”, „Milliaria Germanica communia„, „Milliaria Polonica communia

Miedzioryt kolorowany, mapa polityczna

Atlas novus sive tabulae geographicae totus orbis faciem… exhibentes… a Mattheao Seuttero. Augustae Vindelicorum [Augsburg ok. 1740]

Mapa pochodzi z augsburskiego wydania Atlas novus… . Wczesniejsze wydanie tego atlasu ukazało się w Wiedniu. Na NE bardzo ozdobny kartusz z herbem Polski i Litwy. W ŚRODKU ta RCZY HERBU OLSKO-LITEWSKIEGO HERB wETTINOW (SASKI). Pod kartuszem tekst: „Cum Gr. et Pr. S. R. I. Vicariaty, in ¦ partity Rheni, svevice,et  Juris Franconici„. Opisane strony świata: SEPTENTRIO, MERIDIES, ORIENS, OCCIDENS. Na odwrocie na NE ołówkiem: „M (144)”, na SE: „Polonia ¦ Seutter 1730 ¦ 49˝x57˝ cms”

Rzeźba:                        kopczyki                      Osiedla:           sygnatura, kółka

Hydrografia:     rzeki, jeziora,bagna

Komunikacja:                                szlak tatarski na Ukrainie: „Morawski Slak, Via quam sequuntur Tartari, dum solent intrare in

Nazewnictwo:                                hydrografia, państwa, prowincje, makroregiony, ikroregiony, 3-st. osiedla

Ramka:                                         zwykła

Format:                                        r: 497×578, p: 501×581, a: 539×643

Kolekcja:         Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00235-11471