POLONIÆ REGNUM, Ducatusq3. Magnæ LITHUANIÆ

POLONIÆ REGNUM, Ducatusq3. Magnæ LITHUANIÆ

POLONIÆ  REGNUM,  Ducatusq3.  Magnæ  LITHUANIÆ
Augsburg 1760

Eichler Gottfried Johann, Jun. (1720-1770)
Lotter Tobias Conrad (Konrad) (1717-1777)
Lobeck Tobias (XVIII w.)

00148-04987-b 00148-04987-a

Skala 1:28000000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Milliaria Gallica„, „Milliaria Germania„, „Milliaria Polonia„, „Milliaria Italica„.

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna

Atlas Geographicus portatilis… Coelo… expressit Tobias Conradus Lotterus, delineavit… Tobias Lobeck et Eichler Gottfried. Augusta Vindelicorum [Augsburg 1760].

Mapa rytowana przez G. J. Eichlera pracującego dla C. Lottera w Augsburgu w połowie XVIII wieku. Atlas Geographicus… wydany został przez T. Lobecka. Na S pod ramką: „Tobias Lobeck, del et exc. A.V.„, „Tob. Conr. Lottes. fe.„. Opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens.

Rzeźba:                        kopczyki                      Osiedla:           sygnatura 2-st. kółka

Hydrografia:     rzeki, jeziora, bagna

Nazewnictwo:    hydrografia, góry, państwa, prowincje, 2-st. osiedla

Ramka:            zwykła

Format:            r: 96×124, brak odcisku płyty, a: 112×139

Kolekcja:         Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00148-04987