34. POLONIÆ ¦ Nova et ¦…

34. POLONIÆ ¦ Nova et ¦ Acvrata Descriptio

34.	POLONIÆ ¦ Nova et ¦ Acvrata Descriptio
Amsterdam 1639

Hondius Henricus (Henry, Hendrick, Henricum) (1597-1651)
Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)
Mercator (Kremer, Cramer) Gerard (Gerhard) (1512-1594)

00258-11425-b 00258-11425-a

Skala 1:2460000; podziałka liniowa: „Milliaria Germanica„.

Miedzioryt , kolorowany, mapa ogólnogeograficzna.

Nouveau Théâtre du Monde ou nouvel Atlas… des toutes les Regionis de la terre… Henry Hondius, Jean Janson. Vol.: I-II. Amsterdam 1939 Jean Janson.

Przeróbka mapy G. Mercatora wykonana i wydana przez J. Janssona. Zamieszczana wielokrotnie i w różnych wersjach w atlasach H. Hondiusza oraz J. Janssona. Tytuł z kartusza w lewym dolnym rogu mapy., Mapa jest przeróbką mapy Jodocusa Hondiusa z ok. 1620 r., usunięto stary kartusz i zmieniono tytuł, powiększono zasięg na północy. Nowy kartusz ozdobiono herbem Rzeczypospolitej z koroną i postaciami 2 szlachciców., Między ramkami opisano strony świata: Septentrio, Meridies, Occidens, Oriens., Rzeźba terenu: kopczyki., Verso – prawa strona arkusza: u góry pośrodku tytuł Polonia, poniżej 2 szpalty tekstu antykwą rozpoczętego inicjałem P wciętym na 8 wierszy, u dołu Europa Or., dalej kustosz ribus., Verso – lewa strona arkusza: u góry pośrodku tytuł Polonia, poniżej 2 szpalty opisu antykwą stanowiącego cd. tekstu z prawej strony verso, poniżej spis królów i książąt polskich pt. Series ac ordo Primcipum ac Regum Poloniae w 2 szpaltach.,Opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Na odwrocie tekst: „LE ROYAVME ¦ DE POLOGNE.„, „POLOGNE”, na W SPIS KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH, OSTATNIA POZYCJA: „Vladislas IV Sigismondi ¦ III Filius.”, na SE: „P”.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura obrazkowa
Hydrografia: rzeki, jeziora
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, osiedla
Ramka: zwykła
Format: r: 387×501, p: 391×509, a: 493×590

Kolekcja:       Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00258-11425

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)