POLONIÆ Nova et Acvrata Descriptio

POLONIÆ Nova et Acvrata Descriptio

POLONIÆ  Nova et  Acvrata Descriptio
Amsterdam 1639

Hondius Henricus (Henry, Hendrick, Henricum) (1597-1651)
Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)
Mercator (Kremer, Cramer) Gerard (Gerhard) (1512-1594)

00258-11425-b 00258-11425-a

Skala 1:2460000; podziałka liniowa: „Milliaria Germanica„.

Miedzioryt , kolorowany, mapa ogólnogeograficzna.

Nouveau Théâtre du Monde ou nouvel Atlas… des toutes les Regionis de la terre… Henry Hondius, Jean Janson. Vol.: I-II. Amsterdam 1939 Jean Janson.

Przeróbka mapy G. Mercatora wykonana i wydana przez J. Janssona. Zamieszczana wielokrotnie i w różnych wersjach w atlasach H. Hondiusza oraz J. Janssona. Opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Na odwrocie tekst: „LE ROYAVME  DE POLOGNE.„, „POLOGNE”, na W SPIS KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH, OSTATNIA POZYCJA: „Vladislas IV Sigismondi  III Filius.”, na SE: „P”.

Rzeźba:                 kopczyki                        Osiedla:             sygnatura obrazkowa

Hydrografia:          rzeki, jeziora

Nazewnictwo:        hydrografia, państwa, prowincje, osiedla

Ramka:           zwykła

Format:          r: 387×501, p: 391×509, a: 493×590

Kolekcja:       Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00258-11425