POLONIÆ Nova et Acvrata Descriptio

POLONIÆ Nova et Acvrata Descriptio

POLONIÆ  Nova et  Acvrata Descriptio
Amsterdam 1638

Hondius Henricus (Henry, Hendrick, Henricum) (1597-1651)
Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)
Mercator (Kremer, Cramer) Gerard (Gerhard) (1512-1594)

00257-11424-b 00257-11424-a

Skala 1:2460000; podziałka liniowa: „Milliaria Germanica„.

Miedzioryt , kolorowany, mapa ogólnogeograficzna.

Atlas Novus sive Theatrum orbis terrarum. Joannes Janssonius et Henricus Hondius. Amsterdam 1638 J. Jansson.

Przeróbka mapy G. Mercatora wykonana i wydana przez J. Janssona. Zamieszczana wielokrotnie i w różnych wersjach w atlasach H. Hondiusza oraz J. Janssona. Opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Na SE ołówkiem: „I wyd.”. Na odwrocie tekst: „POLONIA.„, „POLONIA”, na W SPIS KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH, OSTATNIA POZYCJA: „Sigismundus tertius. obiit anno 1632. Interregnum 1587.”, na SE: „EUROPA OR”, „N”, ołówkiem: „XVII Jansonius  zakupiono 10.05.1992”

Rzeźba:                 kopczyki                        Osiedla:             sygnatura obrazkowa

Hydrografia:          rzeki, jeziora

Nazewnictwo:        hydrografia, państwa, prowincje, osiedla

Ramka:          zwykła

Format:         r: 387×500, p: 392×505, a: 453×566

Kolekcja:       własna MPR

Nr katalogu CRP: 00257-11424