POLONIAE, LITUANIÆQ DESCRIPTIO Auctore Wenceslao Grodeccio;…

POLONIAE, LITUANIÆQ DESCRIPTIO Auctore Wenceslao Grodeccio; et correcture Andrea Pograbio Pilsnensi

POLONIAE, LITUANIÆQ DESCRIPTIO Auctore Wenceslao Grodeccio; et correcture Andrea Pograbio Pilsnensi
Antwerpia 1612

Grodecki (Grodeccius, Grodeccio) Wacław (Wenceslaus) (+1591)
Plantin (Plantijn, Platevoet) Christopher (Christoffel) (1514-1589)
Pograbka (Pograbski, Pograbius) Andrzej (Andreas, Pilsnensis) (+1602)
Ortelius (Ortel, Ortell, Oertel, Wortels) Abraham (1527-1598)

00027-03416-b 00027-03416-a

Skala 1:2600000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Scala milliarium Germanicorum„.

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna

Theatro del mondo di Abrahamo Ortelio. Anversa 1612

Mapa ukazała się w późniejszym (włoskim) dziele, prawdopodobnie począwszy od 6 uzu- pełnienia (ev. 9 wydania (?)) atlasu Abrahama Orteliusza. Przeróbka mapy Grodeckiego, zamieszczanej we wczesniejszych wydaniach atlasu Orteliusza, wykonana na podstawie mapy Pograbki wykonanej w 1570 roku. Na E obrazkowo przedstawiona szata roślinna. Na odwrocie: „110„, tekst: „IL REGNO DI POLONIA„. Opisne strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Nad kartuszem tytułowym przywilej: „Cum privilegio Imp Regie etc. decennali„. W zakolu Dniestru rysunek przedstawiający zimowy zaprzęg. We wschodniej części obrazkowo przedstawiona szata roślinna.

Rzeźba:                   kopczyki, widok       Osiedla:                        sygnatura nieregularna

Hydrografia:            rzeki, jeziora            Nazewnictwo:            hydrografia, góry, państwa, osiedla

Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie W ramce wewnętrznej co 5′.

Ramka:              zwykła

Format:             r: 370×485, p: 374×490, a: 408×503

Kolekcja:          Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00027-03416