20. POLONIAE, ¦ LITUANIÆQ. ¦ DESCRIPTIO.…

20. POLONIAE, ¦ LITUANIÆQ. ¦ DESCRIPTIO. ¦ Auctore Wenceslao Grodeccio; et cor:¦recture Andrea Pograbio Pilsnensi.

20.	POLONIAE, ¦ LITUANIÆQ. ¦ DESCRIPTIO. ¦ Auctore Wenceslao Grodeccio; et cor:¦recture Andrea Pograbio Pilsnensi.
Antwerpia 1612

Grodecki (Grodeccius, Grodeccio) Wacław (Wenceslaus) (+1591)
Plantin (Plantijn, Platevoet) Christopher (Christoffel) (1514-1589)
Pograbka (Pograbski, Pograbius) Andrzej (Andreas, Pilsnensis) (+1602)
Ortelius (Ortel, Ortell, Oertel, Wortels) Abraham (1527-1598)

00027-03416-b 00027-03416-a

Skala 1:2600000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Scala milliarium Germanicorum„.

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna

Theatro del mondo di Abrahamo Ortelio. Anversa 1612

Mapa ukazała się w późniejszym (włoskim) dziele, prawdopodobnie począwszy od 6 uzupełnienia (ev. 9 wydania (?)) atlasu Abrahama Orteliusza. Przeróbka mapy Grodeckiego, zamieszczanej we wczesniejszych wydaniach atlasu Orteliusza, wykonana na podstawie mapy Andrzeja Pograbki, lekarze, kartografa i doktora filozofii pochodzącego z Pilzna, wykonanej w 1570 roku. Pograbka pochodził z rodziny mieszczeńskiej. Na E obrazkowo przedstawiona szata roślinna. Na odwrocie: „110„, tekst: „IL REGNO DI POLONIA„. Opisne strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Nad kartuszem tytułowym przywilej: „Cum privilegio Imp Regie etc. decennali„. W zakolu Dniestru rysunek przedstawiający zimowy zaprzęg. We wschodniej części obrazkowo przedstawiona szata roślinna.

Rzeźba: kopczyki, widok
Osiedla: sygnatura nieregularna
Hydrografia: rzeki, jeziora
Nazewnictwo: hydrografia, góry, państwa, osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie W ramce wewnętrznej co 5′.
Ramka:  zwykła
Format: r: 370×485, p: 374×490, a: 408×503

Kolekcja: Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00027-03416

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)