POLONIAE finitimarumque locorum descriptio. Auctore WENCESLAO…

POLONIAE finitimarumque locorum descriptio. Auctore WENCESLAO GRODECCIO. Polono

POLONIAE  finitimarumque  locorum descriptio. Auctore WENCESLAO GRODECCIO.  Polono
Antwerpia 1575 (1579)

Grodecki (Grodeccius, Grodeccio) Wacław (Wenceslaus) (+1591)
Ortelius (Ortel, Ortell, Oertel, Wortels) Abraham (1527-1598)

00024-03413-b 00024-03413-a

Skala 1:2600000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Scala Milliarium Germanicorum„.

Miedzioryt współcześnie kolorowany, mapa historyczna

Theatrum Orbis…terrarum. Opu(s) nunc denuo…, apud Aegidium Radæum Gandensem, Antverpiæ 1575″.,

Wydanie atlasu Orteliusza z 1575 lub z 1579 r. (wydanie 5). Na odwrocie numer strony:”58„, „POLONIAE  REGNVM” tekst łaciński. Znak wodny – skrzyżowane groty. Opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Nad kartuszem tytułowym przywilej: „Cum privilegio.„. Wschodnia połowa mapy ozdobiona bogato, obrazkowo przedstawioną szatą roślinną. Pod ramką na SE ołówkiem ręcznie: „Ortelius 1570”. Na odwrocie ołówkiem ręcznie: „1579 / Ortelius – Grodecki 42 1/2 x 52 1/2”, na NE: „M(307)”.

Rzeźba:            kopczyki, widok                        Osiedla: sygnatura nieregularna

Hydrografia:     rzeki, jeziora,

Nazewnictwo:   hydrografia, góry, państwa, osiedla

Współrzędne geograficzne:          opisane między ramkami, co 1°, graficznie oznaczone w ramce wewnętrznej, co 5′.

Ramka:            zwykła

Format:            r: 372×495, p: 375×501, a: 430×537

Kolekcja:        Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00024-03413