POLONIÆ AMPLISSIMI REGNI.. TYPVS GEOGRAPHICVS.

POLONIÆ AMPLISSIMI REGNI.. TYPVS GEOGRAPHICVS.

Antwerpen 1576

Jode Cornelius de (1588-1600)
Jode (Judaeis, Judaeus, Iuddeis) Gerard de (1509-1591)

Kopia unikalnej mapy Gerarda de Jode pochodzi z katalogu zbiorów Emeryka Hutten Czapskiego wykonanego przez Wojciecha Kreta. Patrz mapa poniżej. Prawdopodobnie jedyne znane egzemplarze tej mapy znajdują się w Bibliotece Książąt Czartoryskich w Krakowie i w Państwowej Bibliotece Publicznej im. M.E. Saltykova-Szczedrina w St. Petersburgu. Na SW portret króla Stefana Batorego z napisem: „STEPHANUS D.G REX  POLONIÆ A. 1576

 

Kolekcja:       Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00236-11460